Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
17°
niedziela, 27.09.2020 r. imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Finał budowy ulicy Sikorskiego

Finał budowy ulicy Sikorskiego
We wrześniu zakończono ostatecznie budowę ul. Sikorskiego na Śmiechowie. Ostatni, 400-metrowy odcinek drogi zrealizowała Firma Budowlano-Drogowa MTM z pomocą podwykonawcy w branży elektrycznej i teletechnicznej - firmy TELMAX. Koszt tegorocznych robót wyniósł ponad 1,5 mln zł. Tym samym zakończono budowę jednej z najdłuższych ulic w mieście, której utwardzenie kosztowało łącznie 6,6 mln zł. Dzięki zakończeniu robót możliwe było uruchomienie linii komunikacyjnej nr 16 łączącej os. Sikorski-Park z ul. Transportową. Ulica została wykonana w pełnym zakresie. Jezdnia otrzymała nawierzchnię z betonu asfaltowego a cały odcinek ulicy obustronne chodniki, ścieżkę rowerową, oświetlenie, zieleń uliczną oraz zatoki autobusowe i postojowe z kostki betonowej. Ponadto w trakcie wykonywania robót spółka ENERGA dokonała na swój koszt likwidacji linii napowietrznej i wybudowała w to miejsce linię kablową wraz z nowymi przyłączami do budynków. W ramach ostatniego zadania na os. Sikorski-Park wykonana została tymczasowa pętla autobusowa z odzyskanych płyt drogowych  - Pamiętam, jak co roku odbieraliśmy kolejne etapy ul. Sikorskiego. Spotykaliśmy się coraz dalej i patrzyliśmy, gdzie jest koniec tej ulicy. On stopniowo się przybliżał a dzisiaj stoimy na końcu asfaltu ul. Sikorskiego. Ta ulica jest widocznym przykładem tego, że inwestycje drogowe w Wejherowie realizowane są sukcesywnie, etap po etapie. Aż w końcu osiągamy oczekiwany efekt – powiedział zastępca prezydenta ds. inwestycji Wojciech Kozłowski. Prezydent podkreślił, że po wykonaniu tunelu pod torami kolejowymi ul. Sikorskiego będzie bardzo ważną ulicą w całym systemie komunikacyjnym miasta. Poinformował również, że miasto jest na etapie zlecania prac projektowych Węzła ZRYW. A jest to skomplikowany projekt, do którego trzeba wykonać zmianę planu zagospodarowania przestrzennego a całość dokumentacji technicznej uzgodnić z PKP oraz Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych. Prace projektowe potrwają ok. 2 lat i dopiero wówczas będzie można przystąpić do budowy węzła ZRYW oraz dojazdu pod bloki. Autobusy, samochody, rowery... wreszcie można jechać! Po odbiorze inwestycji radny ze Śmiechowa Leszek Glaza stwierdził, że ulica nabrała takiego kształtu, jakiego oczekiwali mieszkańcy. Chwalił też wysoki poziom techniczny wykonania.  - Ulica Sikorskiego może być wizytówką Śmiechowa Południe. Zgodnie z założeniami nastąpi teraz realizacja wewnętrznych dróg osiedlowych w naszej dzielnicy. Leszek Glaza dodał, że uwzględniając zgłaszane do niego postulaty mieszkańców w sprawie komunikacji, razem z prezesem MZK Czesławem Kordelem testowali trasę autobusową linii 16, aby jak najlepiej ją zaplanować i optymalnie rozmieścić przystanki. W trakcie odbioru komisja musi sprawdzić, czy inwestycja została zrealizowana prawidłowo Podczas odbioru, w którym uczestniczyli radni tej dzielnicy - Piotr Bochiński, Leszek Glaza, Marek Budnik i Mieczysław Makurat, zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski podziękował wykonawcom i inspektorom nadzoru za realizację tej inwestycji. W odbiorze uczestniczyli: kierownik Wydziału Inwestycji Dorota Grochalska z inspektorami nadzoru oraz przedstawi-ciele wykonawcy z firmy MTM - kierownik budowy Robert Kowalski, kierownik rejonu Jarosław Gajewski i inżynier budowy Adam Wejner.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH