Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-10°
niedziela, 17.01.2021 r. imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Finał konkursu literackiego

Finał konkursu literackiego
Patronatem na dkonkursem sprawował prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Organizacją konkursu i oceną nadesłanych prac zajęła się komisja konkursowa w składzie: przewodniczący Bogdan Tokłowicz, członkowie - Eugenia Drawz, Olga Tomaszewska, Danuta Balcerowicz, Tomasz Fopke oraz Henryk Połchowski. Ocenę prac wraz z ich omówieniem przedstawiła Eugenia Drawz. Natomiast Tomasz Fopke odczytał protokół komisji. W oczekiwaniu na werdykt Jury przyznało następujące nagrody. W grupie dorosłych autorów, w kategorii prozy, pierwszą nagrodę otrzymał Piotr Skurzyński, drugą nagrodę - Tadeusz Buraczewski, trzecią - Agnieszka Łebska, a wyróżnienie - Elżbieta Budnik. W kategorii poezji drugą nagrodę otrzymała Hanna Bemke, a trzecią - Maria Magdalena Grzesińska. Pierwszej nagrody nie przyznano. W grupie młodzieży, w kategorii prozy trzecią nagrodę otrzymała Izabela Krawczyk, a wyróżnienie - Karolina Rost. Pierwszej i drugiej nagrody nie przyznano. W kategorii poezji: pierwsza nagroda - Izabela Jagła, druga - Marcin Pelcer, trzecia - Karolina Rost, wyróżnienie - Aneta Fuhrmann. Od lewej: Danuta Balcerowicz, Piotr Skurzyński, Tomasz Fopke, Tadeusz Buraczewski, Elżbieta Budnik i Agnieszka Łebska Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz powiedział, że bardzo go ujął nagrodzony wiersz Izabeli Jagły pt. "Ten czas należy do nas" dotyczący przemijania. Z utworu tego wynika, że trzeba rozmawiać ze swymi najbliższymi i przyjaciółmi póki jest na czas, bo może się okazać, że będzie na to za późno. Natomiast przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu RM Maria Ziółkowska wyraziła zadowolenie, że biblioteka po modernizacji cieszy się tak dużym powodzeniem wśród czytelników i tętni życiem nie tylko na osiedlu, ale w całym mieście. W imieniu nagrodzonych - organizatorom konkursu i sponsorom - podziękował Piotr Skurzyński. Laureatki kategorii młodzieżowej Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i atrakcyjne nagrody, które ufundowali: prezydent Krzysztof Hildebrandt, wejherowianka Janina Nurzyńska, radny Czesław Kukowski, wójt gminy Linia Łukasz Jabłoński i Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Radny powiatowy Jacek Thiel w imieniu starosty wręcza nagrodę Marcinowi Pelcerowi Zakończenie konkursu umiliła swoim występem piosenkarskim Tosia Czoska ze Szkoły Podstawowej nr 9. Dokonano również otwarcia wystawy obrazów wejherowianina Tadeusza Podgórskiego. W uroczystości wzięli udział m.in. wiceprzewodniczący Rady Miasta Leszek Glaza i Wojciech Rybakowski oraz członkowie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Wejherowa.Zainteresowanych konkursem informujemy, że do listopadowych "Nowin" zostanie dołączona wkładka pt. "Powiew Weny", prezentująca informacje o konkursie oraz wybrane utwory i fragmenty nagrodzonych prac.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH