Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 13.11.2018 r. imieniny: Arkadii, Krystyna, Stanisławy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Henryk Kwiatkowski prezesem Związku Kombatantów RPiBWP

Henryk Kwiatkowski prezesem Związku Kombatantów RPiBWP

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego wejherowskiego oddziału Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wybrano nowe władze. Prezesem Zarządu Powiatowego został wybrany ponownie Henryk Kwiatkowski.

Składając sprawozdanie z działalności minionej kadencji ustępujący prezes Henryk Kwiatkowski poinformował, że na początku kadencji oddział zrzeszał 317 członków, a obecnie jest 150. Oznacza to, że w okresie 4 lat ubyła połowa członków. Część odeszła do innych kół lub zrezygnowała z członkostwa m.in. z powodu pogorszenia stanu zdrowia lub niepłacenia składek członkowskich. Wiele też osób odeszło na wieczną wachtę.

- W okresie minionej kadencji zawsze raz w roku organizowaliśmy zebranie sprawozdawcze połączone ze spotkaniem opłatkowym. Organizowaliśmy również, przy współpracy z Radą Kombatantów, spotkania integracyjne w stadninie koni w Rumi oraz w Muzeum Techniki Wojskowej w Dąbrówce. Zgodnie z planem rocznym uczestniczyliśmy we wszystkich uroczystościach patriotyczno-religijnych organizowanych na terenie Wejherowa i powiatu wejherowskiego, w tym m.in. w Piaśnicy, Białej, Łężycach i Rybnie - mówił Henryk Kwiatkowski.

Uczestniczący w zebraniu wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego i prezes Zarządu Miejskiego ZKRP i BWP w Gdyni kmdr por. w st. spocz. Jerzy Popiel pogratulował aktywności społecznej zebranym i odznaczył Krystynę Laskowską i Norbertynę Żukowską odznaką "Za Wybitne Zasługi dla ZKRPiBWP".

Dyplomy uznania otrzymali: Norbertyna Żukowska, Teresa Grabe, Zygmunt Formella, Feliks Langa, Jan Kozłowski, Stefan Bellgrau, Teresa Kowalska i Aleksandra Zieleniecka.

Uchwałę sprawozdawczo-wyborczą przedstawiła Aleksandra Zieleniecka informując, że poprzedni Zarząd otrzymał absolutorium i został zobowiązany do kontynuowania dotychczasowej działalności.

Prezesem Zarządu Powiatowego ZKRP i BWP został wybrany ponownie Henryk Kwiatkowski. W skład zarządu weszli: Stefan Bellgrau, Zygmunt Formella, Stanisław Harasiuk, Feliks Langa, Teresa Konkol, Henryk Kwiatkowski, Henryk Blaszke, Jan Trofimowicz, Aleksandra Zieleniecka i Norbertyna Żukowska. Delegatami na Zjazd Wojewódzki zostali wybrani: Stanisław Harasiuk i Henryk Kwiatkowski.

Zebranie prowadził płk w st. spocz. Roman Szrajer.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH