Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-7°
środa, 23.01.2019 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Inwestycje w ekologię i budownictwo mieszkaniowe

Inwestycje w ekologię i budownictwo mieszkaniowe

Finansowe zachęty do wymiany starych pieców na nowe instalacje, programy ekologiczne jako walka ze smogiem oraz przygotowanie inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym – to obok drogowych inwestycji, sukcesywnie realizowane przez prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta zadania w ostatnich latach.

Budownictwo komunalne

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa budynku komunalnego w Wejherowie. Podczas ostatniej sesji 19 grudnia 2017 r. wejherowscy radni przyjęli uchwałę przygotowaną przez Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, o wniesieniu działki budowlanej do zasobów Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, przeznaczonej na budowę budynku komunalnego.

- Budynek z 79. mieszkaniami, który powstanie przy ul. Łęgowskiego, będzie budynkiem komunalnym, o czynszach regulowanych przez miasto i zasiedlany na podstawie decyzji Prezydenta Miasta, a rozpoczęcie budowy planowane jest w 2018 r. – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Program realizowany jest ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, o które mogą ubiegać się podmioty mające już doświadczenie w budownictwie mieszkaniowym np. Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Wstępnie sygnalizuje się samorządom otrzymanie przez miasto rządowej dotacji na zabezpieczenie wkładu własnego w budowę. Jesteśmy zainteresowani także programem Mieszkanie Plus - na bieżąco i od początku śledzimy prace związane z wdrożeniem Narodowego Programu Mieszkaniowego, jednak miasto nie posiada nieruchomości, która na dzisiaj spełniałaby warunki tego programu. Tym niemniej w przypadku stwierdzenia możliwości podjęcia działań korzystnych dla mieszkańców Wejherowa, Urząd nie wyklucza w przyszłości podjęcia działań w celu przystąpienia do programu Mieszkanie Plus.

 

Poprawa czystości powietrza

Od kilku lat Urząd Miejski w Wejherowie zachęca mieszkańców do zmiany ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku i pokrywa część poniesionych kosztów. W Wejherowie funkcjonują proekologiczne programy wsparcia, które umożliwiają mieszkańcom uzyskanie dopłat na modernizację lub wymianę dotychczasowego źródła ciepła na ekologiczne. W listopadzie 2017 r. prezydent Krzysztof Hildebrandt podpisał z właścicielami 52. prywatnych posesji kolejne umowy na dofinansowanie likwidacji pieców. Ponadto w 2018 roku nowe ekologiczne instalacje zyska kilka kolejnych budynków komunalnych.

Należy podkreślić znaczy wzrost nakładów i zakresu działań w walce ze smogiem. W ciągu kilku lat miasto wydatkowało w ramach różnych programów prowadzonych przez Urząd Miejski w Wejherowie prawie 2 mln zl,  w wyniku czego wspólnie z mieszkańcami zostało zlikwidowanych ponad 200. starych  kopcących pieców zastępując je ekologicznym ogrzewaniem. Natomiast  w budżecie miasta na 2018 r., na działania związane z walką ze smogiem przeznaczono tylko w jednym roku aż 1,4 mln zł, zaś działania obejmą już kilkadziesiąt nieruchomości. Władze miasta reagują na znaczny wzrost zainteresowania mieszkańców wymianą pieców i opinie wejherowian w tej sprawie.

O tym, jak duże znaczenie dla jakości powietrza w mieście ma likwidacja pieców na węgiel przekonuje od kilku już lat prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

- To kolejny z programów, które wdrażamy od kilku lat w Wejherowie – mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Mieszkańcy mogą pozyskać realne fundusze na wymianę ogrzewania. Chodzi o wymianę właśnie starych pieców na ekologiczne źródła ciepła, na przykład podłączenie do sieci OPEC albo do źródła gazowego czy też użycie innego urządzenia nieemisyjnego. Dzięki takim inwestycjom mieszkańcy poprawiają swoje warunki życia, ale i jakość powietrza w Wejherowie. Spalanie w domowych piecach tworzy dym, który nie tylko wydziela nieprzyjemny zapach, ale także zanieczyszcza atmosferę związkami metali ciężkich. Z kolei to skażone powietrze szkodzi zdrowiu, jest przyczyną wielu ciężkich chorób, w tym nowotworowych i zatruwa środowisko naturalne.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH