Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 4.12.2021 r. imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Jubileuszowy Luterek podtrzymał ducha teatru wśród młodzieży
Powrót

Jubileuszowy Luterek podtrzymał ducha teatru wśród młodzieży

Jubileuszowy Luterek podtrzymał ducha teatru wśród młodzieży
Zakończenie XV OPMFT im. Adama Luterka

Przez dwa dni (18 i 19 listopada) Filharmonia Kaszubska gościła amatorskie grupy teatralne biorące udział w jubileuszowym XV Ogólnopolskim Przeglądzie Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka organizowanym przez Wejherowskie Centrum Kultury przy współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

Przegląd obejmował prezentacje spektakli teatralnych i monodramów w wykonaniu teatrów amatorskich i indywidualnych wykonawców oraz warsztaty teatralne, które prowadzili Marzena Wojciechowska-Orszulak, Michał Stachowski, Grzegorz SzlangaKarol Formela. Oprócz spektakli amatorskich grup teatralnych miało miejsce również czytanie performatywne fragmentów dramatów Tadeusza Różewicza. Przeglądowi towarzyszyły: wystawa prac pokonkursowych Ogólnopolskiego Konkursu Form Plastycznych „Różnorakie światy mistrza fantastyki” oraz wystawa dotycząca twórczości Stanisława Lema przygotowana we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Podczas XV OPMFT na deskach Filharmonii wystąpili: „Kompromisu Nie Będzie” z Sopotu – Moniodram nie o rybkach, „Teatr Prawie Lucki” z Wejherowa - Prawie Luckie przetwarzanie T. Różewicza, „Niedobrani” z Redy - Czerwony Kapturek szuka księcia, „Alchemia BIS” z Wejherowa - Szafa, Zespół Teatru Szkolnego „Zdziesiątkowani” z Gdyni – Okruchy groteski i absurdy, oraz monodramiści: Livia Walczak z Chojnic - Po jedenaste: Nie oszukiwać dzieci!, Sebastian Frodyma z Chełmna - Intermezzo i Klaudia Tarnowska z Pucka - Nic się nie dzieje, zaraz przejdzie.

Biorące udział w Przeglądzie zespoły teatralne i wykonawcy otrzymali podziękowania za udział, które wręczały: Jolanta Rożyńska dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury i zastępca dyrektora I LO Marzena Skrzynecka. Natomiast Starosta Powiatu Wejherowskiego Gabriela Lisius wręczyła wieloletniej reżyserce Teatru Prawie Lucki i współorganizatorce OPMFT im. A. Luterka - Edycie Łysakowskiej-Sobiczewskiej, przyznaną jej przez Zarząd Powiatu - Nagrodę Remusa. Laudację na temat działalności upowszechniającej kulturę teatralna wśród młodzieży przedstawił wicestarosta Jacek Thiel. Ponadto dyrektor WCK Jolanta Rożyńska wręczyła Pani Edycie Nagrodę Pegaza, który jak ona sama podkreśliła – od zawsze był jej marzeniem.

- Ze względu na pandemię i fakt, że niektóre grupy teatralne przerwały z tego powodu swoją działalność, musieliśmy w zrezygnować z pomysłu na ten rok, jeśli chodzi o prezentację twórczości Wisławy Szymborskiej i Olgi Tokarczuk. Dlatego postanowiliśmy, żeby ten jubileuszowy Luterek , który miał odbyć się w zeszłym roku, przeprowadzić w formie przeglądu a nie konkursu. Zespołom zaproponowaliśmy żeby odnowili i zaprezentowali poprzedni repertuar, jako wspomnienie, ale okazało się, że wszystkie teatry przyjechały z nowymi spektaklami, co bardzo nas ucieszyło – mówi Edyta Łysakowska-Sobiczewska podkreślając, że przegląd - mimo braku rywalizacji konkursowej, pozwolił na podtrzymanie aktywności szkolnych zespołów teatralnych i mimo ograniczeń dał im szanse występów przed publicznością. - Jeśli chodzi o spektakl Teatru „Prawie Lucki” chciałam powrócić do Różewicza, do spektakli które wcześniej prezentowaliśmy i wybrać niektóre sceny, aby wszystkie osoby z poprzedniego pokolenia zespołu mogły przypomnieć sobie fragmenty prezentowanych niegdyś tekstów.

Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych, to każdorazowo duże przedsięwzięcie. W tych dziwnych, pandemicznych czasach jest ona z wielu względów szczególnie skomplikowana. Tym bardziej trzeba się cieszyć, że w tak trudnym roku udało się zorganizować spotkanie miłośników teatru w Wejherowie. Słowa uznania należą się partnerom, którzy wsparli wydarzenie dla młodzieży wrażliwej na sztukę. Przypomnijmy, że Patronat Honorowy na przeglądem sprawowali: Prezydent Miasta Wejherowa, Starosta Wejherowski i Uniwersytet Gdański. Wsparcia finansowego udzielili: Starosta Wejherowski, Stowarzyszenie Absolwentów ILO i Rada Rodziców ILO. Wśród partnerów sponsorujących Luterka znaleźli się m.in. Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o., Balex Metal Sp. z o.o., Nautilus Poland Sp. z o.o., Perfumeria Ostrovski, PORTA KMI S.A. i Restauracja Leśna.

Podczas zakończenia przeglądu podziękowania specjalne zostały wręczone przedstawicielowi Prezydenta Miasta Wejherowa i Staroście Powiatu Wejherowskiego, którzy od samego początku patronują temu przedsięwzięciu wspierając je finansowo i organizacyjnie. Podziękowania otrzymali też reżyserzy i instruktorzy prowadzący warsztaty, współpracownicy i wolontariusze OPMFT w tym m.in. Przemysław Burda i Arkadiusz Jaskułka. Ogłoszono również wyniki konkursu poetyckiego i plastycznego.

Ostatnim akcentem Luterka był spektakl „Maska” w reż. Ewy Ignaczak i wykonaniu aktorów Teatru Gdynia Główna.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH