Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
12°
wtorek, 27.10.2020 r. imieniny: Iwony, Noemi, Szymona
Biuletyn Informacji Publicznej
 • Strona główna
 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO, WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH ORAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Powrót

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO, WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH ORAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY URZĘDU STANU CYWILNEGO, WYDZIAŁU SPRAW OBYWATELSKICH ORAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, Urząd Miejski w Wejherowie do odwołania pracuje w trybie wewnętrznym.

Lista spraw urzędowych, które mogą być załatwiane w sposób elektroniczny za pośrednictwem  elektronicznej Platformy Usług Publicznych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu uzyskania informacji, jakie sprawy mogą zostać załatwione drogą elektroniczną. Wykaz numerów telefonów do Urzędu Miejskiego w Wejherowie znajduje się na stronie internetowej:  http://www.wejherowo.pl/kontakt.html

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD STANU CYWILNEGO W WEJHEROWIE:

 1. Rejestracja zgonu:

 • dokonuje 1 osoba, która powinna posiadać Kartę Zgonu, dowód osobisty swój oraz dowód osobisty osoby zmarłej.

2. Rejestracja urodzenia dziecka:

 • w przypadku ustalonego ojcostwa dziecka (tzn. dziecko ze związku małżeńskiego lub dla którego wcześniej nastąpiło uznanie ojcostwa) rejestracji można dokonać poprzez Profil Zaufany dostępny przez bankowość elektroniczną lub poprzez platformę E-puap lub dziecko rejestruje osobiście matka lub ojciec dziecka.
 • w przypadku konieczności uznania ojcostwa, rejestrację urodzenia dziecka poprzedza uznanie ojcostwa i konieczna jest osobista wizyta matki i ojca dziecka.
 • w przypadku braku uznania ojcostwa, rejestracji dokonuje matka dziecka lub osoba upoważniona.

3. Wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego:

 • wnioski należy składać wyłącznie poprzez Profil Zaufany dostępny przez bankowość elektroniczną lub poprzez platformę E-puap. Odpis aktu zostanie przekazany pocztą lub w formie odpisu elektronicznego. Dowód wniesienia opłaty skarbowej można dołączyć do wniosku.

 4. Zawieranie związku małżeńskiego:

 • wykonanie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wymaga osobistego stawiennictwa przyszłych nowożeńców. Zapewnienie jest ważne 6 miesięcy, wobec czego prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie się na realizację zapewnienia.

Pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Wejherowie zachęcają do kontaktu telefonicznego i mailowego (nr telefonów: 58 677 71 32, 58 677 71 31, 58 677 71 30 e-mail: usc@wejherowo.pl).

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH W WEJHEROWIE:

 1. Przyjmowanie wniosków o dowód osobisty:

 • wnioski prosimy składać elektronicznie przez e-PUAP.

2. Odbiór dowodu osobistego:

 • odbiór wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie.
 • przed odbiorem dokumentu prosimy o kontakt telefoniczny do Urzędu pod nr tel.
  58 677 70 45.

3. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

 • zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą mailową lub przez e-PUAP.

4. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy, wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego:

 • wnioski składamy wyłącznie przez e-PUAP.
 • zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały zostanie do Państwa wysłane drogą elektroniczną lub pocztową.

5. Wydawanie zaświadczeń:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia należy składać droga pocztową lub elektronicznie.
 • odbiór zaświadczenie nastąpi drogą pocztową lub elektroniczną.

 

Pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich zachęcają do kontaktu telefonicznego i mailowego nr tel. 58 677 70 12, 58 677 70 15 (ewidencja ludności), 58 677 70 45 (dowody osobiste), e-mail : wso@wejherowo.pl.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ WYDZIAŁ OGÓLNO – ORGANIZACYJNY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA:

Wszystkie wnioski dot. działalności gospodarczej (założenie, wznowienie, zawieszenie, zgłoszenie zmian, zaprzestanie) należy składać elektronicznie za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu należy wejść na stronę internetową https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/ oraz potwierdzić swoją tożsamość za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego. Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego mogą go potwierdzić bezpłatnie za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyty w urzędzie. Szczegółowe informacje na temat profilu zaufanego znajdują się na stronie internetowej: www.pz.gov.pl.

Pilne sprawy z zakresu działalności gospodarczej i licencji taxi będą załatwiane wyłącznie po uprzednim telefonicznym umówieniu.

Pracownicy Wydziału Ogólno – Organizacyjnego Działalność Gospodarcza zachęcają do kontaktu telefonicznego (tel. 58 677 71 34) i mailowego (dg@um.wejherowo.pl).

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH