Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
19°
czwartek, 6.08.2020 r. imieniny: Jakuba, Sławy, Wincentego
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Komunikat Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


Komunikat Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
   W związku z rozwojem sytuacji powodziowej w naszym kraju na polecenie prezydenta miasta Krzysztofa Hildebrandta spotkał się Zespół Zarządzania Kryzysowego przy Prezydencie Miasta Wejherowa z udziałem przedstawicieli służb.    Celem narady w dniu 21 maja 2010 r. było dokonanie oceny bieżącej sytuacji i stanu ewentualnych zagrożeń dla miasta i mieszkańców związanych z przemieszczaniem się fali powodziowej na rzekach w Polsce oraz stanu przygotowania służb miejskich na zagrożenie powodziowe.    Na podstawie informacji jakie przedstawił inspektor Andrzej Fedoruk z Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ustalono, że na terenie miasta Wejherowa nie występują obecnie żadne zagrożenia mogące spowodować powódź. Odczyty wody w rzece Redzie i Cedronie przy mostach są monitorowane na bieżąco i kształtują się poniżej stanów średnich. Dla przykładu na rzece Reda w punkcie kontrolnym na moście w ul. Chopina poziom wody wynosi obecnie 83 cm, a poziom alarmowy to 120 cm, zaś 100 cm uznawane jest za poziom wysoki. Ponadto wysokość wody i prędkość jej przepływu w ostatnich dniach spada. Prognoza pogodowa na najbliższe dni nie przewiduje wystąpienia długotrwałych opadów, choć możliwe są burze i nie wykluczone są przelotne opady deszczu, co pozwala przewidywać stabilny poziom wód. Oczywiście sytuacja może się zmienić dlatego będzie stale kontrolowana.   Podczas narady z udziałem m.in. służb komunalnych, opieki społecznej i Straży Miejskiej jeszcze raz sprawdzono obowiązujące procedury na wypadek potencjalnych zagrożeń zarówno pod względem organizacyjnym, jak i technicznym. W magazynie przeciwpowodziowym miasto posiada do swojej dyspozycji 3600 worków na piasek i ma podpisaną umowę z konkretną firmą na natychmiastową dostawę piasku w razie potrzeby. W magazynie znajduje się także taki sprzęt jak: łopaty, kilofy, buty gumowe, itp. Na wypadek masowej ewakuacji przewidzianych jest 1000 miejsc noclegowych w szkołach i 100 miejsc w Bazie Harcerskiej "Cedron". W razie ewakuacji miasto ma do dyspozycji 25 autobusy komunikacji miejskiej. Na okoliczność ewentualnych problemów z dostawą wody na terenie miasta znajduje się 12 studni z pompami ręcznymi. Miasto może liczyć na dostawę wody pitnej beczkowozami z PEWIKU.   Według oceny Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego aktualnie na terenie Miasta Wejherowa nie występują obecnie żadne zagrożenia z tytułu fali powodziowej wymagające podjęcia przez Prezydenta Miasta działań o charakterze kryzysowym.Uwaga! W związku z falą powodziową na Wiśle wojewoda pomorski Roman Zaborowski wydał rozporządzenie nr 1/2010 z dnia 24 maja br. o wprowadzeniu zakazu wstępu na wały przeciwpowodziowe na ternie województwa pomorskiego. Zakaz nie dotyczy pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, pogotowia ratunkowego oraz innych służb publicznych wykonujących czynności związane z ochroną przeciwpowodziową i utrzymaniem wałów. Naruszenie przepisów tego rozporządzenia podlega karze grzywny.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH