Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
15°
wtorek, 4.08.2020 r. imieniny: Dominiki, Dominika, Protazego
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Konkurs ofert dotyczący działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Powrót

Konkurs ofert dotyczący działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Konkurs ofert dotyczący działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych „Promocja dobrych praktyk przełamujących izolację społeczną". Celem realizacji zadania jest wspieranie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

W ramach zadania wspierane będą systematycznie prowadzone działania o charakterze ponadlokalnym prowadzące do przeciwdziałania poczucia osamotnienia i bezradności osób starszych, w szczególności mając na uwadze zagrożenie COVID-19.

Na  realizację  zadania  w  roku  2020  Zarząd  Województwa  Pomorskiego  przeznaczył  kwotę  140  tys. zł,  przy  czym wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 15 tys. zł. Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia.

Do kiedy można złożyć ofertę ?

Ofertę  należy złożyć elektronicznie w systemie Witkac.pl  do 6 sierpnia  2020 r. do godz. 15.45 oraz  w formie papierowej - do 7 sierpnia  2020 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Informacji w sprawie konkursu udziela pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: Iwona Olczak, tel. 58 32 68 725, i.olczak@pomorskie.eu

 

Link do informacji o konkursie: https://rops.pomorskie.eu/-/konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-samorzadu-wojewodztwa-pomorskiego-w-roku-2020-w-sferze-zadan-publicznych-obejmujacych-dzialalnosc-pozytku-publiczneg?fbclid=IwAR1mg1GePsGFUmfeAzTBQcpDWpb_Vri2qqjvJhqzTow2KHu22ZEJjVTx_VA

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH