Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
11°
piątek, 5.06.2020 r. imieniny: Bonifacego, Kiry, Waltera
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”

Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza szkoły podstawowe do udziału w Konkursie recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie”. Konkurs odbędzie się 18 listopada 2019 roku. Początek - godz. 10.00. Nabór chętnych – do 13 listopada br. 
 
Konkurs, skierowany do uczniów szkół podstawowych z powiatu wejherowskiego, odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: IV-V oraz VI-VII. Każda szkoła może zgłosić po 2 uczniów w każdej kategorii. Udział w konkursie polega na prezentacji jednego dowolnego patriotycznego utworu poetyckiego.
Celem konkurs jest pogłębienie wiedzy o poezji patriotycznej, rozwijanie zainteresowań literackich, kształtowanie kultury żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich, a przede wszystkim uczczenie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
Zgłoszenia do konkursu należy dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz przesłanie ich drogą mailową na adres: krzysztof.p@biblioteka.wejherowo.pl lub przekazać osobiście w siedzibie Biblioteki przy ulicy Kaszubskiej 14 w Wejherowie do dnia 13listopada 2019 roku.
 
Komisja konkursowa, której skład zostanie powołany przez Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej, dokona oceny wg następujących kryteriów: dobór repertuaru, kultura słowa, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny. Szczególnie nagradzany będzie dobór repertuaru i prezentacja mniej znanych utworów literackich. 
 
Laureaci I, II, III miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy-podziękowania. 
Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy i pozostałe dokumenty znajdują się na stronie internetowej  biblioteki: biblioteka.wejherowo.pl 
 
Więcej informacji dotyczących konkursu można uzyskać pod nr telefonu 58-677-65-76.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH