Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 23.11.2019 r. imieniny: Adeli, Felicyty, Klemensa
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Konserwator zabytków wizytował kalwarię

Konserwator zabytków wizytował kalwarię    W wejherowskim ratuszu przebywał z roboczą wizytą dr Marian Kwapiński - Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Gdańsku. Konserwator spotkał się z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem oraz zastępcą prezydenta Wojciechem Kozłowskim, a także wizytował Kalwarię Wejherowską.     Głównym celem wizyty Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków było zapoznanie się z bieżącym stanem prac na kalwarii. Podczas spotkania w ratuszu relację z prowadzonych prac przekazał zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski oraz inspektor Stanisław Brzozowski.    Prezydent Krzysztof Hildebrandt przedstawił też Marianowi Kwapińskiemu plany dotyczące zagospodarowania Parku Miejskiego w najbliższych latach i uzyskał na nie akceptację.  Rozmawiano również o rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa, które jest objęte nadzorem konserwatorskim i uzyskało również akceptację.    Jak powiedział Marian Kwapiński dotychczasowe działania miasta związane z renowacją Kalwarii Wejherowskiej i rewaloryzacją Parku Miejskiego przebiegają zgodnie z projektem i wytycznymi w zakresie ochrony zabytków, zaś kontynuowanie przez miasto prac związanych z rewaloryzacją Parku Miejskiego i Śródmieścia ma szanse na dofinansowanie ze środków unijnych. To dobry sygnał dla władz miasta, że warto te prace rozwijać dla dobra mieszkańców i atrakcyjnego wizerunku miasta.   Prezydent Krzysztof Hildebrandt przekazał Marianowi Kwapińskiemu publikacje wydane przez miasto na temat Kalwarii Wejherowskiej i innych wejherowskich zabytków.   
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH