Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 25.09.2018 r. imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji

Konsultacje społeczne w sprawie rewitalizacji

Z inicjatywy prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta przystąpiono do opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa na lata 2016-2022. W dniu 19 i 20 lutego 2016 r. odbyły się pierwsze konsultacje społeczne.

Jak informuje zastępca prezydenta miasta Beata Rutkiewicz, przed kilkoma dniami w Filharmonii Kaszubskiej odbyły się konsultacje społeczne, na których prof. Piotr Lorens z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej przedstawił założenia dotyczące granic obszaru rewitalizowanego i obszaru zdegradowanego. W konsultacjach - zapowiedzianych wcześniej m.in. na stronie internetowej miasta i lokalnych mediach - wzięła udział grupa mieszkańców Wejherowa oraz kilkoro radnych.

Podczas spotkania prof. Piotr Lorens poinformował zebranych o pozytywnych efektach poprzedniego Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR) realizowanego w latach 2008-2015 i zadaniach, które zostały wykonane. Obecnie przyszedł czas na kolejny program na lata 2016-2022.

Jak powiedział, zaangażowany od wielu lat w proces rewitalizacji wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa, Wojciech Kozłowski: „Powodem przystąpienia do wyznaczenia granic obszaru rewitalizowanego dla nowego programu jest m.in. dalsze przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych, poprawa jakości przestrzeni publicznej, a także aktywizacja obszaru rewitalizowanego poprzez wykorzystanie różnorodnych potencjałów: społecznego, gospodarczego, kulturowego i krajobrazowego, w tym zmniejszenie bezrobocia”.

Prof. Lorens wprowadził uczestników konsultacji w przepisy prawa regulujące sposób prowadzenia konsultacji społecznych oraz pozostałe etapy związane z opracowaniem LPR, m.in. wytyczne Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, wytyczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego czy też ustawę o rewitalizacji. Wszystkie decyzje związane z programowaniem rewitalizacji muszą być skonsultowane z szeroko rozumianą reprezentacją społeczności lokalnej, planowane są nie tylko konsultacje społeczne, ale również warsztaty mające na celu wypracowanie celów i zadań dla programu rewitalizacji.

Profesor przedstawił uczestnikom spotkania wiele informacji związanych z przygotowaniami do opracowywania LPR, m.in. mapy miasta obrazujące analizę funkcjonalną użytkowanej przestrzeni, analizę struktury zabudowy i stan zagospodarowania przestrzeni, strukturę podziału miasta na tzw. obwody spisowe, rejony szkolne. Przedstawił też analizę intensywności zabudowy i analizę procentu zabudowy miasta, a także analizę wskaźnikową w odniesieniu do sfery społecznej.

Profesor podkreślił przy tym, że zespół pracowników wejherowskiego Urzędu Miejskiego zebrał mnóstwo danych statystycznych dotyczących proponowanych obszarów przewidzianych do rewitalizacji. Dane te w procesie tworzenia programu rewitalizacji są niezbędne, gdyż jak przypomniał Piotr Lorens rewitalizacja, to nie tylko ingerencja w przestrzeń, ale przede wszystkim działania o charakterze społecznym, jak i ekonomicznym.

Następnego dnia przedstawiciele mieszkańców, wspólnie z prof. Piotrem Lorensem, zastępcą prezydenta Beatą Rutkiewicz oraz radnym Wojciechem Kozłowskim wzięli udział w wizytacji - spacerze po planowanym obszarze rewitalizacji. Trasa spaceru wiodła m.in. ulicami: Sobieskiego (przez Park Kaszubski), Kalwaryjską w kierunku Parku Miejskiego, a następnie Św. Anny, Reformatów, 12 Marca, przez plac przy Cedronie, Wałową i Sobieskiego - do Wejherowskiego Centrum Kultury.

Uczestnicy spotkania otrzymali komplet dokumentów informacyjnych nt. rewitalizacji oraz dokumenty do wypełnienia: formularz zgłaszania uwag do obszaru rewitalizacji oraz ankietę dla uczestników spotkania i spaceru. Termin składania uwag związanych z planowanym obszarem rewitalizacji upływa 9 marca 2016. W okresie od kwietnia do czerwca 2016 r. planowane są spotkania warsztatowe mające na celu wypracowanie zapisów do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH