Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 31.10.2020 r. imieniny:
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Książnica prof. Labudy - nowy obiekt kulturalny w Wejherowie
Powrót

Książnica prof. Labudy - nowy obiekt kulturalny w Wejherowie

Książnica prof. Labudy - nowy obiekt kulturalny w Wejherowie
W Wejherowie otwarto kolejny obiekt kulturalny, który mieści się przy ul. Zamkowej – obok Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.

Biblioteka z czytelnią, centrum naukowe, edukacyjne oraz wystawiennicze składają się na Książnicę prof. Gerarda Labudy. W Wejherowie oficjalnie otwarto kolejny obiekt kulturalny, który mieści się przy ul. Zamkowej – obok Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Placówka powstała dla upamiętnienia postaci wybitnego Kaszuby, historyka i mediewisty, który zostawił po sobie bogatą spuściznę. W uroczystości wzięły udział dzieci profesora - Anastazja Winiger i Adam Labuda. 

Zmodernizowany na potrzeby powstania książnicy budynek, znajdujący się przy ul. Zamkowej w Wejherowie, powiat otrzymał w formie darowizny od miasta Wejherowo. Inwestycja dofinasowana została ze środków unijnych i z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 5,7 mln zł.  

W Książnicy znajdują się zbiory, które pozostawił po sobie profesor Gerard Labuda, udostępnione przy wykorzystaniu interaktywnych technologii audiowizualnych. 

- Jesteśmy wdzięczni, że ze zbiorów naszego ojca powstała Książnica, którą otwieramy w dziesiątą rocznicę jego śmierci – powiedział prof. Adam Labuda, syn prof. Gerarda Labudy. – Oto ojciec zyskał dom-mieszkanie, w którym nowe życie rozpoczyna jest spuścizna biblioteczna  i archiwalna. Mówię dom-mieszkanie, bo biblioteka była ważną, jeżeli nie najważniejszą przestrzenią jego życia, wręcz jego żywiołem. I pamięć o nim, tak na Kaszubach pielęgnowana, może rzeczywiście w nowym życiu biblioteki pożywić się jej istnieniem, tymi książkami naznaczonymi komentarzami zapisanymi na marginesach. Jest to dziedzictwo intelektualne, które przysłuży się Małej Ojczyźnie. 

Dorobek profesora

Książnica to nowa przestrzeń edukacyjno-naukowa, która przyczyni się nie tylko do zapoznania z dorobkiem profesora i historią regionu Kaszub oraz do wzrostu atrakcyjności turystycznej Pomorza, ale także planowane jest tu organizowanie wielu wydarzeń kulturalnych i rozmaitych spotkań propagujących lokalną kulturę. Obiekt będzie służył osobom związanym z nauką, a także mieszkańcom, dzieciom i młodzieży. 

Jak mówi Tomasz Fopke, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, w  wielofunkcyjnym obiekcie znalazła się przede wszystkim spuścizna prof. Gerarda Labudy, czyli ponad 26 tys. woluminów księgozbioru, bogate archiwum i inne materiały, które naukowiec przekazał w testamencie muzeum. 

Wielofunkcyjny obiekt 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt dziękując Gabrieli Lisius, staroście powiatu wejherowskiego podkreślił znaczenie tej instytucji nie tylko dla Wejherowa, ale także Kaszub. 

- Powstał wielofunkcyjny obiekt, w którym znalazła się przede wszystkim spuścizna prof. Gerarda Labudy, czyli ponad 26 tys. woluminów księgozbioru, bogate archiwum i inne materiały, które naukowiec przekazał w testamencie wejherowskiemu muzeum – podkreśla Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Obiekt będzie pełnił funkcję edukacyjną, naukową, a także turystyczną. Otwarcie biblioteki  jest uwieńczeniem wieloletnich starań miasta i powiatu.  

Przebudowane obiekty budowlane przy ul. Zamkowej 2 i 4 w Wejherowie, powstały w II połowie XIX wieku i są pozostałością oficynowej zabudowy towarzyszącej pałacowi Keyserlingków. Obiekty te współtworzą zabytkowe założenie pałacowo – ogrodowo – parkowe wraz z innymi jego elementami. 

W uroczystości wzięli udział m.in. Jarosław Sellin - sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Mieczysław Struk - marszałek województwa pomorskiego, którzy podkreślali znaczenie księgozbioru prof. Labudy dla Kaszub.

Projekt „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Ogrodowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego” realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja; Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH