Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
czwartek, 20.02.2020 r. imieniny: Anety, Lehca, Leona
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Kurs dla członków organizacji pozarządowych

Kurs dla członków organizacji pozarządowych

Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) z woj. pomorskiego, prowadzących własne archiwa lub planujących je stworzyć, a także wszystkich NGO posiadających dokumentację podlegającą archiwizacji, do udziału w bezpłatnym kursie kancelaryjno-archiwalnym. Kurs odbędzie się 5, 6, 19 i 20 października w  Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera  przy ul. Sobieskiego 344 .

Kurs jest finansowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i jest okazją dla organizacji pozarządowych, aby poprawić swoje kompetencje w zakresie zarządzania dokumentacją. Uczestnikiem może być każda osoba związana z organizacją pozarządową, od członków zarządu, poprzez pracowników, współpracowników po wolontariuszy.

Ewentualne pytania można kierować pod adresem: asy@archiwapomorskie.pl. Zapisy odbywają się poprzez serwis evenea: https://evenea.pl/event/kurs-kancelaryjno-archiwalny-wejherowo/.

Zajęcia zaplanowane zostały w trybie weekendowym, w dwóch częściach:

Część I:
    • 05.10.2019 (sobota), w godzinach 9:00 do 16:30
    • 06.10.2019 (niedziela), w godzinach 9:00 do 15:45
Część II:
    • 19.10.2019 (sobota), w godzinach 9:00 do 16:30
    • 20.10.2019 (niedziela), w godzinach 9:00 do 15:45

PROGRAM KURSU:

 • podstawowe pojęcia archiwalne oraz akty prawne dotyczące organizacji archiwów,

 • zarządzanie dokumentacją zawierającą informacje niejawne,

 • przechowywanie i konserwacja dokumentacji,

 • współczesne systemy kancelaryjne i jednolity rzeczowy wykaz akt,

 • obieg pism,

 • udostępnianie informacji a ochrona danych osobowych,

 • archiwum zakładowe (wiadomości ogólne, zasady przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego, porządkowanie i ewidencjonowanie dokumentacji,

 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,

 • postępowanie z dokumentacją w przypadku reorganizacji, likwidacji bądź upadłości jednostki organizacyjnej,

 • rodzaje dokumentacji współczesnej,

 • przekazywanie materiałów do archiwów państwowych,

 • bazy danych archiwum państwowego.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH