Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
14°
czwartek, 26.05.2022 r. imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Ławka Niepodległości w Wejherowie

Ławka Niepodległości w Wejherowie

Gmina Miasta Wejherowa uzyskała dofinansowanie w ramach Konkursu Ministra Obrony Narodowej pt. „Ławka Niepodległości dla samorządów” na realizację zadań związanych z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości – ławek pomnikowych upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dofinansowanie zostało udzielone na podstawie umowy nr 3300012761/456 z dnia 14.11.2018 r. o udzielenie dotacji celowej w ramach konkursu „Ławka Niepodległości dla samorządów”. Ostateczna wartość zadania wynosi 52 518,16 zł, z czego dofinansowanie ze środków Ministra Obrony Narodowej wynosi 25 534,33 zł, co stanowi 48,62% kosztów zadania.


Ławka Niepodległości zlokalizowana jest w centralnej części miasta, w reprezentacyjnym otoczeniu na szerokim ciągu pieszym niedaleko wejścia do monumentalnego obiektu Filharmonii Kaszubskiej – Regionalnego Centrum Kultury przy ul. Sobieskiego 255. Ławka Niepodległości została umieszczona przy reprezentacyjnej elewacji budynku, w miejscu istniejącej ławki (w grupie ławek zlokalizowanych od strony ul. Dworcowej).

 

W 50-tysięcznym mieście Wejherowie, z silnym historycznym związkiem z morzem (dawny Powiat Morski), doskonale wpisuje się idea Ławki Niepodległości ze względu na stale podtrzymywane tradycje związane z powrotem do Polski Pomorza Gdańskiego, w tym upamiętnienie zaślubin Polski z Morzem.

 

W grudniu 2018 r. wykonano prace mające na celu realizację zadania polegające na demontażu istniejącej ławki, dostawie i montażu Ławki Niepodległości z siedziskiem multimedialnym, doprowadzeniu zasilania i łącza z odtworzeniem nawierzchni, wykonaniu lokalnego materiału w formie nagrania.

 

Jest to nagranie polskiej pieśni hymnicznej pt. „Morze, nasze morze” znana również jako „Marynarka Wojenna”. Słowa i melodie napisał na przełomie lat 20. i 30. XX wieku kpt Adam Kowalski (1896-1947). Jej powstanie związane było z tworzeniem Polskiej Marynarki Wojennej, budową miasta i portu Gdynia. Pieśń w połączeniu z żywą łatwo wpadającą w ucho melodią szybko stała się popularna i była w latach 30-tych często wykonywana podczas różnych uroczystości patriotyczno- narodowych. Dziś pieśń jest głównym utworem marszowym Orkiestry Reprezentacyjnej Polskiej Marynarki Wojennej, wykonywanym podczas oficjalnych uroczystości oraz na koncertach i pokazach musztry paradnej. Motyw muzyczny odtwarzany na Ławce niepodległości w Wejherowie, został nagrany przez Orkiestrę Reprezentacyjną Marynarki Wojennej.

 

Na Ławce Niepodległości istnieje możliwość odsłuchania materiałów udostępnionych przez Ministerstwo Obrony Narodowej: nagranie obejmujące informację historyczną i tekst źródłowy odnoszący się do szlaków historycznych związanych z poszczególnymi częściami Polski. Dla Wejherowa jest to Szlak Hallerowski – odnoszący do terenów związanych z przyjazdem z Francji do Polski Błękitnej Armii oraz powrotem do Polski Kujaw i Pomorza Gdańskiego, w tym zaślubinami Polski z Morzem.

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH