Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
20°
czwartek, 6.08.2020 r. imieniny: Jakuba, Sławy, Wincentego
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Lepsze warunki do pomocy mieszkańcom


Lepsze warunki do pomocy mieszkańcom
24 maja b.r. oddano do użytku zmodernizowany budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie. Mieszkańcy będą obsługiwani w przyjaznych i nowoczesnych warunkach, z zachowaniem prywatności spraw, z jakimi zgłaszają się podopieczni Ośrodka. Wejherowski MOPS, jak mówi dyrektor placówki Ewa Kłosowska, ma pod opieką 5,5 tysiąca mieszkańców, a roczny budżet sięga prawie 24 mln zł. - Na przestrzeni zaledwie kilku lat w pomocy społecznej zaszły ogromne zmiany, otrzymaliśmy m.in. możliwość skorzystania z szansy, jaką daje Unia Europejska – mówi dyrektor Kłosowska. -  Od 1 stycznia 2009 roku realizowany był projekt „W drodze do pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, skierowany do bezrobotnych klientów MOPS. Celem projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji życiowych osób i rodzin marginalizowanych. Przy wzrastającej ilości zadań, jakie zostały nałożone na Ośrodek przez sejm i rząd, niemożliwe było dalsze funkcjonowanie w poprzednich warunkach. Dziękujemy władzom miasta za podjęcie decyzji o modernizacji instytucji.  Od dzisiaj warunki pracy i obsługi będą nieporównywalne do tych sprzed kilkunastu miesięcy. Wnętrze zmodernizowanego MOPS jest piękne, jasne, przyjazne z otwartą przestrzenią, zachęcające do załatwiania spraw trudnych, rodzinnych, osobistych. Mieszkańcom służyć będą odpowiednie gabinety i profesjonalni pracownicy – specjaliści: pedagog, psycholog czy prawnik. Dla matek z dziećmi jest osobne pomieszczenie do przewijania i kamienia. Ilość miejsca zapewnia obsługę mieszkańców bez tłoku, jak to kiedyś bywało. Modernizacja budynku kosztowała miasto ponad  1,8 mln zł. - Decyzja o modernizacji ośrodka była konieczna ze względu na fatalne warunki obsługi mieszkańców – wyjaśnia zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz. – Przypomnę, że poza MOPS-em w obiekcie przy ul. Kusocińskiego funkcjonowały trzy inne podmioty, takie jak: Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowcy, Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i prywatny sklep, a MOPS użytkował niecały parter. Dlatego podjęta została przez władze Wejherowa decyzja o modernizacji i przyznaniu MOPS-owi całego budynku. W związku z tą decyzją zabiegaliśmy o rozbudowę budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca, aby tam przenieść MZOPO z budynku przy ul. Kusocińskiego.  Prezydent Hildebrandt zaznaczył, jak ważne jest dla niego to, w jakich warunkach obsługiwani są mieszkańcy Wejherowa.   - Wejherowo ma być miastem dobrym dla mieszkańców – podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Pod tym pojęciem rozumiemy wiele spraw, w szczególności oddajemy do użytku nowoczesne obiekty, które mają służyć mieszkańcom Wejherowa. Mam na myśli budynek biblioteki miejskiej, Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca, czy rozpoczęta budowa nowego centrum kultury. Wszystkie te instytucje są przede wszystkim dla mieszkańców. Chcemy, aby komfort życia w Wejherowie był jak najwyższy. Zmodernizowana siedziba MOPS wpisuje się  w tak rozumianą przeze mnie strategię rozwoju miasta. Mieszkańcy Wejherowa muszą mieć ten komfort, aby trudne życiowo sprawy załatwiać w godnych warunkach.Podczas uroczystości otwarcia zmodernizowanej siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej były gratulacje i podziękowania m.in. dla: radnych z klubu „Wolę Wejherowo”, którzy wspierali prezydenta w działaniach na rzecz modernizacji MOPS-u, jak i działaniach zmierzających do realizacji strategii rozwoju Wejherowa, Wojciecha Pomierskiego – architekta, Jarosława Liszka – konstruktora, wykonawców Jarosława Kunikowskiego i Grzegorza Cieślińskiego z Przedsiębiorstwa Instalacyjno–Drogowo–Mostowego z Przodkowa oraz Bogusława Olszewskiego inspektora nadzoru, który z ramienia Urzędu Miejskiego w Wejherowie odpowiedzialny był za prawidłową realizację tej inwestycji i Doroty Grochalskiej - kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie. Z okazji przypadającego właśnie 20-lecia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie gratulacje na ręce Ewy Kłosowskiej złożyli prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, jego zastępcy – Bogdan Tokłowicz i Wojciech Kozłowski oraz sekretarz miasta Bogusław Suwara
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH