Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
piątek, 20.04.2018 r. imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Masz pomysł jak zmienić Wejherowo – napisz projekt

Masz pomysł jak zmienić Wejherowo – napisz projekt

Startuje trzecia edycja Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2017 – jak poinformował prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podczas zorganizowanej w ratuszu konferencji, w której wzięli udział Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta i Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik miasta. Pierwszy etap pisania projektów rozpoczyna się 1 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia. Procedury składania wniosków i głosowania pozostają bez zmian.

W tegorocznej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, na jego realizację przeznaczono 1 mln złotych – 950 tys. zł na projekty inwestycyjne i 50 tys. zł na nieinwestycyjne.

W tym roku Wejherowo włącza się do metropolitalnego budżetu obywatelskiego, który w tym samym czasie będzie realizowany m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni oraz innych miejscowościach z okolic Trójmiasta.

Głosowanie projektów do realizacji rozpocznie się wspólnie z innymi samorządami i potrwa od 18 września do 2 października. Wyniki poznamy w połowie października.

- Realizacja dwóch poprzednich edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, pokazała ogromną aktywność i kreatywność wejherowian – mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Dzięki budżetowi partycypacyjnemu mieszkańcy mogą uczestniczyć w zarządzaniu miejscem, w którym żyją, mogą proponować konkretne i ciekawe rozwiązania, a tym samym kreować jego przyszłość. W pierwszej edycji spośród 47. zgłoszonych projektów wybrano siedem, w drugiej edycji spośród 27. poddanych pod głosowanie – wybrano pięć projektów inwestycyjnych i dwa nieinwestycyjne. W trzeciej edycji przeznaczamy na Budżet Obywatelski 1 mln złotych – z czego 950 tys. zł na projekty inwestycyjne i 50 tys. na projekty nieinwestycyjne tzw. miękkie. W tym roku włączamy się do metropolitalnego budżetu obywatelskiego, który w tym samym czasie będzie realizowany m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni oraz innych miejscowościach z okolic Trójmiasta. Zachęcam zatem do aktywnego uczestnictwa w życiu Wejherowa i życzę, podczas przy­gotowywania projektów, wielu wspania­łych pomysłów.

Jak powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik Wejherowa, w tym roku wejherowianie po raz trzeci będą mogli bezpośrednio zadecydować o wydatkowaniu miejskich pieniędzy w ramach Budżetu Obywatelskiego. Od 1 do 30 kwietnia będzie można zgłaszać propozycje projektów. Maksymalna wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł. Głosowanie odbywać się będzie wspólnie z innym samorządami - od 18 września do 2 października, a w połowie października ogłoszone zostaną wyniki.

- Sama procedura składania projektów i głosowania pozostaje bez zmian bez zmian – mówi Arkadiusz Kraszkiewicz. - Autorzy projektów muszą pamiętać, że propozycje działań muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości. Projekt do budżetu obywatelskiego powinien być tak napisany, aby z jednej strony zainteresować mieszkańców i zdobyć ich poparcie potrzebne do złożenia wniosku, a potem w głosowaniu, zaś z drugiej strony musi umożliwiać weryfikację formalną i analizę techniczno-ekonomiczną wniosku przez Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego. Wniosek musi mieć poparcie co najmniej 50 podpisów mieszkańców Wejherowa. Wzorem lat ubiegłych, głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Wejherowa, który ukończył 16 lat. W Wejherowskim Budżecie Obywatelskim 2017 każdy głosujący będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy – jeden na projekt inwestycyjny i osobno jeden na projekt nieinwestycyjny. Głosowanie odbywać się będzie tak jak w poprzednich latach - elektronicznie na stronie internetowej miasta Wejherowo oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach.

W poprzedniej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego spośród 27 projektów poddanych pod głosowanie – wybrano pięć projektów inwestycyjnych i dwa nieinwestycyjne.

- Z projektów inwestycyjnych wykonano plac zabaw, boisko do piłki plażowej, scenę muzyczną, oświetlenie - przy wiacie piknikowej na osiedlu Fenikowskiego oraz plac zabaw i rekreacji im. Ryszarda Jakubka na osiedlu Sucharskiego w Wejherowie – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Zrealizowano także dwa projekty tzw. miękkie - „Dzień Sąsiada na osiedlu Sucharskiego i „Wejherowo na sportowo - Wejher Cross Games”. Pozostałe projekty są nadal w trakcie realizacji, ponieważ pomimo ogłoszenia postępowań przetargowych, nie udało się wybrać wykonawców. 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH