Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
29°
niedziela, 9.08.2020 r. imieniny: Klary, Romana, Rozyny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Miasto dofinansuje wymianę starych pieców na ogrzewanie bardziej ekologiczne
Powrót

Miasto dofinansuje wymianę starych pieców na ogrzewanie bardziej ekologiczne

Miasto dofinansuje wymianę starych pieców na ogrzewanie bardziej ekologiczne

Pomimo unieważnienia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursu „Czyste Powietrze Pomorza – edycja 2018”, mieszkańcy Wejherowa, którzy ubiegali się o dofinansowanie wymiany pieców węglowych na bardziej ekologiczne, z inicjatywy prezydenta Krzysztofa Hildebrandta będą mogli otrzymać środki z budżetu miasta.  Celem jest wykonanie robót jeszcze w tym roku, aby go nie stracić.

 

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, prezydent przygotował projekt uchwały Rady Miasta Wejherowa w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady dofinansowania zadań z zakresu modernizacji źródeł ciepła w budynkach położonych na terenie miasta Wejherowa w roku 2018.  Dzięki tej uchwale, 52 wnioskodawców (50 budynki jednorodzinne, 2 budynki wielorodzinne), którzy złożyli wnioski do unieważnionego konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018 r.), może otrzymać  dofinansowanie na takich samych zasadach, ale z budżetu miasta. Bardzo ważne jest wsparcie właścicieli budynków jednorodzinnych, którzy zazwyczaj mają dużo mniejsze możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego.

 

Uchwała nie różni się od pierwotnego programu „Czyste Powietrze Pomorza - edycja 2018 r.”. Warunkiem wprowadzenia uchwały w życie jest jeszcze uzyskanie pozytywnej opinii organów opiniujących oraz przyjęcie uchwały przez Radę miasta Wejherowa.

 

Podstawowe warunki programu:

- Uchwała dotyczy rozliczenia wniosków, które zostały złożone do unieważnionego przez WFOŚiGW w Gdańsku konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018). Regulamin nie przewiduje możliwości składania nowych wniosków;

 

- Wysokość dofinansowania ze środków finansowych Miasta Wejherowa wyniesie 35% rzeczywistych kosztów kwalifikowanych poniesionych faktycznie przez wnioskodawcę;

 

- Rozliczenie na podstawie faktur wystawionych na wnioskodawcę, dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót budowlanych wraz z potwierdzeniem właściwego organu o niewniesienie sprzeciwu lub uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz na podstawie dokumentacji fotograficznej zrealizowanej inwestycji;

 

- Łączna kwota dofinansowania ze środków Miasta Wejherowa nie może przekroczyć 380 tys. zł.

 

Konkurs WFOŚiGW w Gdańsku „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”

Niezależnie od powyższego Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił właśnie konkurs skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, które wnioskowały o dofinansowanie dla mieszkańców w unieważnionym konkursie „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018). Dotyczy on jednak tylko budynków wielorodzinnych.

 

Podstawowe warunki konkursu:

- Zadania mogą dotyczyć wymiany źródeł ciepła zasilających wielorodzinne budynki mieszkalne lub ich części, należące do osób fizycznych, jednostek samorządu terytorialnego lub takie, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe;

 

- Maksymalny poziom dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku może wynieść nie więcej niż 30% poniesionych kosztów kwalifikowanych;

 

- Fundusz może pokryć koszty poniesione przez Wnioskodawcę przed datą zawarcia umowy, jeżeli zostały one poniesione po dniu 22.06.2018 r. Podstawę do ich refundacji stanowi zawarta umowa. Przed terminem zawarcia umowy Wnioskodawca ponosi wydatki, mogące stanowić koszty kwalifikowane zadania, na własne ryzyko;

 

- Dofinansowanie wypłacane będzie w formie refundacji poniesionych wydatków nie później niż w I kwartale 2019 r.;

 

Szczegółowe informacje: https://wfos.gdansk.pl/konkursy/wymiana-zrodel-ciepla-w-budynkach-wielorodzinnych

 

Przygotowywany jest także Krajowy Program „Czyste Powietrze”, ale nie został jeszcze ogłoszony. 

Szczegółowe informacje:https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/ograniczenie-niskiej-emisji-na-pomorzu-nowe-konkursy-w-wfosigw-w-gdansku

 

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH