Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 4.12.2021 r. imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Miasto wesprze Powiat w rozbudowie ulic Tartacznej i Przemysłowej
Powrót

Miasto wesprze Powiat w rozbudowie ulic Tartacznej i Przemysłowej

Miasto wesprze Powiat w rozbudowie ulic Tartacznej i Przemysłowej

Mimo ponad dwudziestu punktów porządku obrad sprawnie przebiegła XXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa w dniu 26 października br. Radni na początku sesji uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Henryka Kanczkowskiego, który przez sześć i pół kadencji pełnił funkcję radnego miasta Wejherowa.

W związku z utrzymującym się stanem pandemii sesja odbyła się, jak poprzednie od ponad półtora roku, w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Radni podjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu w wysokości 1.381.897,75 zł na realizację zadania „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1479G (Tartaczna-Przemysłowa) – Etap I”. W tym zakresie zmienili też budżet miasta, w którym wygospodarowane zostały środki na powyższy cel, m.in. zaoszczędzono prawie 640 tys. zł na odsetkach od kredytów i pożyczek.

W trakcie obrad radni podjęli uchwały m.in. w sprawie kontynuacji działań w Szkole Podstawowej nr 8 i nr 11 z projektu „Dostępna Szkoła” na przedsięwzięcia z cyklu „Tu chcę się uczyć” objętych dofinansowaniem zewnętrznym w łącznej wysokości 1 327 152 zł, dotyczące nieruchomości gminnych oraz w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwartale ulic Klasztorna, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej oraz we fragmencie korytarza ekologicznego w rejonie ulic Konopnickiej i Fenikowskiego. Radni przyjęli też „Program współpracy na rok 2022 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie”. Jak wynika ze sprawozdania MZK Sp. z o.o. za pierwsze półrocze br. działalność spółki jest stabilna, odnotowano m.in. prawie 19-procentowy wzrost sprzedaży biletów, nie mniej jednak poziom sprzedaży biletów jest nadal niższy niż przed pandemią koronawirusa.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH