Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
10°
sobota, 6.06.2020 r. imieniny: Laury, Laurentego, Nory
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Miasto wsparło 60 organizacji pozarządowych

Miasto wsparło 60 organizacji pozarządowych

Miasto od wielu lat wspiera podmioty, które nie są jednostkami podległymi administracji publicznej. Sprawna współpraca z wejherowskimi stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w znaczny sposób nie tylko wpływa na poprawę warunków życia mieszkańców naszego miasta, ale przede wszystkim na jego rozwój. Tylko w ubiegłym roku pomoc finansową otrzymało aż 60 podmiotów, a jej kwota wyniosła 759 100 zł.

Jak co roku najwięcej środków przeznaczono na kulturę fizyczną i sport. Wsparcie w wysokości 265 tys. zł dostały organizacje wspierające i upowszechniające  ww. dziedzinę życia publicznego. Spośród wielu wejherowskich klubów i stowarzyszeń najwięcej otrzymały: Wejherowski Klub Sportowy „Gryf” (52 tys. zł), Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” Wejherowo (47 500), Klub Sportowy Tytani (33 tys. zł), Wejherowski Klub Bokserski „Gryf” (28 tys. zł) oraz Uczniowski Klub Sportowy „Basket-Ósemka” (23,5 tys.).

Niewiele mniej, bo 220 tys. zł otrzymały organizacje, których celem jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Środki te zostały przeznaczone m.in. na profilaktykę  i terapię  uzależnienia od alkoholu, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz innym uzależnieniom i patologiom społecznym, prowadzenie świetlic środowiskowych i opiekuńczo – wychowawczych, czy choćby na wypoczynek dzieci i młodzieży w ramach „Akcji Lato”. Ponad połowa tej kwoty została przekazana Stowarzyszeniu Gmin Powiatu Wejherowskiego „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”, z czego 17 tys. zł organizacja przeznaczyła na zwalczanie narkomanii.

Niemałą sumę, 100 tys. zł, w zeszłym roku przeznaczono także na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego. Miasto nie zapomniało również o organizacjach dbających o kulturę, sztukę, dobra kultury i dziedzictwa narodowego – otrzymały one łącznie 85 tys. zł. Ponadto 65 tys. zł przeznaczono na ochronę i promocję zdrowia, a 10 tys. zł na turystykę i krajoznawstwa.

Jak podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, głównym celem przyznawania dotacji jest wspieranie wszelkich form aktywności społecznej mieszkańców naszego miasta, a przede wszystkim stworzenie warunków do kształtowania prawidłowych relacji między społeczeństwem a władzą samorządową, co w dzisiejszych czasach jest rzeczą niezbędną. Gwarantuje to pełne i skuteczne zaspokojenie potrzeb społecznych wejherowian w wielu dziedzinach życia poprzez m.in. zaktywizowanie działalności kulturalnej i sportowo – rekreacyjnej, czy choćby wspomaganie nowo powstałych organizacji.

Należy nadmienić, że miasto z każdym rokiem zwiększa środki dla wejherowskich organizacji i stowarzyszeń. Dla porównania, w 2018 roku łączna suma dotacji wyniosła 636,8 tys. zł, a rok później dofinansowanie opiewało już na kwotę prawie 760 tys. zł.

Rekordowa kwota dotacji zostanie przekazana również w tym roku. Podczas ostatniej, marcowej sesji Rady Miasta Wejherowa przyjęto uchwałę dotyczącą zmiany „Programu współpracy na rok 2020 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami ...”, dzięki czemu miasto mogło zwiększyć środki przeznaczone na wsparcie finansowe dla klubów i stowarzyszeń sportowych prawie o połowę, z kwoty 812 tys. zł do kwoty 1,182 mln zł.

Warto dodać, że z każdym rokiem wzrasta również liczba podmiotów, które otrzymują wsparcie. Organizacjami pozarządowymi, które po raz pierwszy realizowały zadania publiczne w oparciu o dotacje w 2019 roku były: Wejherowska Wspólnota Pokoleń, Fundacja Amor Veritatis oraz Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH