Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
19°
czwartek, 6.08.2020 r. imieniny: Jakuba, Sławy, Wincentego
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Miasto wspiera rozwój KPSW

Miasto wspiera rozwój KPSW

22 stycznia w Ratuszu Miejskim prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i kanclerz Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie Rafał Gierszewski podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy.

Przedmiotem umowy jest rozpoznanie potrzeb rynku pracy oraz zbliżenie środowiska nauki i szkolnictwa wyższego ze środowiskiem praktyki, a poprzez to lepsze wykorzystanie posiadanych przez obie strony zasobów i potencjału.

- Kaszubsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie działa już 17 lat. Pamiętam dobrze jej początki, bowiem bardzo angażowaliśmy się w to, aby zaistniała ona nie tylko w naszym mieście, ale również na Pomorzu. Dziś można zaryzykować stwierdzenie, że po upływie tylu lat jest to już szkoła z tradycją. Z drugiej strony nie wyobrażam sobie obecnie sytuacji, aby na terenie miasta z tak długą i bogatą historią jak Wejherowo nie znajdowała się żadna szkoła wyższa – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

Podczas spotkania prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreślił, że KPSW jest przykładem szkoły funkcjonującej w sposób elastyczny i nowoczesny, jednocześnie doskonale wpisującej się w obecnie panujące trendy i oczekiwania studentów.

- W ciągu ostatnich kilku lat zarówno w Polsce, jak i w Europie, pojawiła się tendencja, że szkoły wyższe wspólnie z samorządami, lokalną gospodarką i mieszkańcami powinny stanowić spójną całość, czyli być odbiciem tego co się dzieje w najbliższym otoczeniu. Każda uczelnia powinna reagować na pewne tendencje, zmiany i potrzeby lokalnej społeczności i środowiska. Wejherowska szkoła w ostatnim czasie udowodniła, że wychodzi naprzeciw oczekiwaniom studentów i doskonale wpisuje się w tą tendencję – zauważa prezydent.

- Takim przykładem pozytywnego działania jest chociażby decyzja o reaktywacji kierunku pielęgniarstwo. Jak wiemy cały czas rośnie zapotrzebowanie na pielęgniarki i pielęgniarzy, zwłaszcza w Wejherowie. Ten problem został zauważony przez KPSW, które w tym celu podjęło konkretne działania, oferując studentom kolejny kierunek studiów – dodaje.

Satysfakcji z podpisanego porozumienia nie kryje również Rafał Gierszewski. Kanclerz Kaszubsko – Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie podkreśla, że współpraca (od początku istnienia KPSW) pomiędzy miastem a uczelnią układa się bardzo dobrze.

- Dziękuję za nieustanne wspieranie naszej uczelni przez miasto. Wyrazy szczerego podziękowania i wdzięczności należą się nie tylko panu prezydentowi, ale również kierownikowi Wydziału Kultury, Sportu, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego, Michałowi Jelińskiemu, na którego zawsze możemy liczyć.

Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie jest niepubliczną wyższą szkołą zawodową, utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w 2003 roku. Figuruje w rejestrze uczelni niepublicznych pod numerem 280. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku o szkolnictwie wyższym oraz statutu Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.

Rektorem uczelni jest prof. dr hab. Marcin Pliński, prorektorem ds. kształcenia - dr Krystyna Kmiecik-Baran, dziekanem Wydziału Społeczno-Przyrodniczego - dr Beata Dudzińska-Huczuk, zaś kanclerzem wspomniany wcześniej mgr Rafał Gierszewski.

Więcej informacji o samej uczelni, kierunkach, a także rekrutacji można znaleźć na stronie Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej:

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH