Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
13°
niedziela, 31.05.2020 r. imieniny: Anieli, Feliksa, Kamili
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Mniejsze stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Mniejsze stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta wejherowscy radni przyjęli pakiet uchwał dotyczących zasad gospodarowania odpadami komunalnymi, które obowiązywać będą od 1 lipca 2013 roku.

Jak powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt zaproponowana w uchwale metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to stawka opłaty od gospodarstwa domowego z uwzględnieniem ilości osób.

- Wzięliśmy pod uwagę głosy różnych środowisk, co umożliwiła nam nowelizacja ustawy, która 5 marca br. zaczęła obowiązywać, – mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt. – Zmiana metody ustalania opłaty i ustalenie nowej, znacznie korzystniejszej stawki, nie krzywdzi rodzin małych i pomaga rodzinom wielodzietnym .

Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny będzie wynosiła 19 zł od gospodarstwa domowego do dwóch osób, 32 zł od gospodarstwa składającego się z 3 do 4 osób i 39 zł od gospodarstwa składającego się z 5 i więcej osób.

W przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów opłaty będą wyższe: 28 zł od gospodarstwa domowego do dwóch osób, 48 zł od gospodarstwa składającego się z 3 do 4 osób i 58 zł od gospodarstwa składającego się z 5 i więcej osób.

Zdaniem zastępcy prezydenta Piotra Bochińskiego wybrany wariant jest obecnie najbardziej korzystny dla większości mieszkańców.  Oprócz tego ma to być czynnik mobilizujący mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów. Jest to stawka jedna z niższych, które przyjęły samorządy.

Radni przyjęli także uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W deklaracji właściciel musi podać swoje dane oraz dokładny adres nieruchomości, z której mają być odebrane odpady komunalne, deklaruje rodzaj odbieranych odpadów: selektywny lub nieselektywny. Następnie oblicza wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mnożąc ilość gospodarstw domowych i stawkę ustalonej opłaty. Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Wejherowie do 31 maja 2013 r.

O szczegółach i zasadach wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi będziemy informować Mieszkańców w kampanii informacyjnej, którą wkrótce rozpoczniemy.  

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH