Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
poniedziałek, 29.11.2021 r. imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Można rozpocząć roboty na ulicach Necla i Gryfa Pomorskiego
Powrót

Można rozpocząć roboty na ulicach Necla i Gryfa Pomorskiego

Można rozpocząć roboty na ulicach Necla i Gryfa Pomorskiego
ul. Gryfa Pomorskiego

W zeszłym roku podpisana została umowa na przebudowę ulic Necla i Gryfa Pomorskiego w Śmiechowie i rozpoczęły się obowiązkowe badania archeologiczne zlecone przez wykonawcę inwestycji firmę Budowlano Drogową MTM SA. Inwestycja otrzymała wreszcie decyzję archeologiczną i można rozpocząć pierwsze roboty budowlane. Tempo prac jest uzależnione do rat dofinansowania i inwestycja zakończy się w 2023 roku.

Obecnie roboty związane z przebudową sieci ciepłowniczej wykona OPEC, który musiał czekać na zakończenie sezonu grzewczego. Następnie zostaną wykonane roboty na sieci PEWIK-u w zakresie wodociągów i kanalizacji sanitarnej. Będzie to dopiero wstęp do dalszych robót drogowych. Uporządkowanie sieci i likwidacja kolizji, zwłaszcza podziemnych lub w bezpośredniej bliskości jezdni, są bardzo ważne i niezbędne, aby potem prawidłowo oraz bez przeszkód wykonać główną część inwestycji.

Inwestycja drogowa obejmie przebudowę ul. Necla na odcinku od ul. Chmielewskiego do ul. Patoka, gdzie powstanie 600-metrowa jezdnia i skrzyżowania. Ul. Gryfa zostanie przebudowana na kilometrowym odcinku od ul. Patoka do ul. Orzeszkowej. Na obu ulicach, w miejscach przejść dla pieszych oraz skrzyżowań zaprojektowano azyle dla pieszych i wyspy rozdzielające kierunki ruchu. Powstaną chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe, miejsca postojowe wraz z jezdnią manewrową oraz zjazdy do posesji. Wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i oświetlenie.

Tempo prac

Inwestycja ma kosztować ponad 10,9 mln zł. Władze miasta pozyskały na inwestycję 4,3 mln zł dofinansowania ze środków z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Dotacja podzielona jest na raty (transze) w latach 2021-2023, co w znacznym stopniu wyznacza terminy poszczególnych etapów i tempo realizacji robót. Główne roboty drogowe zostaną wykonane w przyszłym roku i zakończone w 2023.

Dofinansowanie rządowe obejmie m.in. branżę drogową, kanalizację deszczową, oświetlenie, czy też branżę mostową – przepusty, zieleń i małą architekturę. W kosztach realizacji zadania kwotą 1,8 mln zł partycypuje również Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, które zapłaci za wykonaną sieć wodociągową i kanalizację sanitarną. Natomiast Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. ze środków własnych wykona przebudowę sieci ciepłowniczej.

Wykonawcy inwestycji przepraszają mieszkańców za utrudnienia i proszą o zachowanie ostrożności. Miejsca prowadzenia prac będą oczywiście odpowiednio oznakowane.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH