Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
15°
sobota, 30.05.2020 r. imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

W zachowaniem szczególnych środków ostrożności odbyła się dziś (28.04) nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa. Jej najważniejszym punktem było przyjęcie uchwał dotyczących udzielenia przez miasto pomocy wejherowskim przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w związku z epidemią koronawirusa. 

- Była to sesja nadzwyczajna również z powodu nadzwyczajnych środków ostrożności i bezpieczeństwa związanych z epidemią. - wyjaśnia Jacek Gafka, Przewodniczący Rady Miasta - Radni obradowali w nowo wybudowanej Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 tak, aby zapewnić duże odległości pomiędzy poszczególnymi osobami. Radni wchodzi na salę pojedynczo w wyznaczanych godzinach, żeby nie gromadzili się przed drzwiami i w przejściu. Wszyscy mieli na sobie maseczki, wypełnili specjalną ankietę bezpieczeństwa i została im przez ratownika medycznego zmierzona temperatura przed wejściem na salę. Sesja odbyła się bez udziału publiczności. Obrady przebiegały sprawnie.

- W miarę posiadanych możliwości prawnych i finansowych szukamy rozwiązań, aby pomóc tym, którzy z dnia na dzień stracili możliwość zarabiania na życie i nie mają na to wpływu. Już wcześniej podjąłem w tej sprawie stosowne decyzje. – mówi Krzysztof Hildebandt, Prezydent Wejherowa – Zdaję sobie sprawę, że nasza pomoc, to zapewne za mało jak na potrzeby przedsiębiorców, ale to bardzo dużo, jak na możliwości miasta w obliczu kryzysu, który również bardzo mocno już uderza w samorząd. Wszyscy mamy nadzieję, na odmrożenie gospodarki oraz, że rządowi uda się realizować obietnice, które Pan Premier i Pan Prezydent zapowiedzieli w Tarczy Antykryzysowej.

 Pakiet pomocy dla wejherowskich przedsiębiorców

Prezydent Miasta Krzysztof Hildebrandt w uzasadnionych przypadkach rozkłada na raty lub odracza termin płatności podatku od nieruchomości za miesiąc marzec i kolejne miesiące, nawet do dnia 30 listopada br., czyli znacznie dłużej niż przewiduje to ustawa z dnia 31 marca 2020 r. z Tarczy Antykryzysowej.

Ponadto Prezydent Wejherowa w drodze zarządzenia ustalił szczególną stawkę czynszu najmu lokali użytkowych oraz dzierżawy gruntów pod lokale użytkowe, stanowiące własność Gminy Miasta Wejherowa na poziomie symbolicznego 1 zł netto miesięcznie za cały lokal dla wszystkich działalności objętych zakazem działania na podstawie rozporządzeń Ministra Zdrowia.

Na wniosek Prezydenta Miasta radni przyjęli uchwały wpierające wejherowskich przedsiębiorców ponoszących negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19:

  1. W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2020 r. na nie będzie pobierana tzw. opłata prolongacyjna (należna na mocy dotychczasowych przepisów) za zastosowanie ulgi w postaci rozłożenia na raty lub odroczenie terminów płatności podatku od nieruchomości. Dzięki temu przedsiębiorcy nie poniosą dodatkowych kosztów i zaoszczędzą środki.
  2. Ustalono dodatkowe zasady, sposób i tryb umarzania, rozkładania na raty oraz odraczania opłat cywilnoprawnych należnych miastu od przedsiębiorców z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania w przypadku pogorszenia się płynności finansowej. Uprawnieni są do tego przedsiębiorcy, jeśli spadek sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym o 15% lub 25% w zależności od wybranego okresu.

We wszystkich opisanych przypadkach, przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulg powinni złożyć stosowny wniosek.

Rada Miasta podczas sesji podjęła również inne decyzje, m.in. zwiększyła środki na wykonanie nowego, bezpłatnego parkingu na 154 samochody przy wejherowskim szpitalu, którego budowa już wkrótce się rozpocznie oraz na wykonanie wiaty rowerowej przy Szkole Podstawowej nr 9 – zwycięski projekt z Budżetu Obywatelskiego 2019. O tych tematach poinformujemy w odrębnych publikacjach.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH