Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
niedziela, 28.11.2021 r. imieniny: Jakuba, Stefana, Romy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców

Najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Prezydencie Miasta Wejherowa.

W trakcie posiedzenia szef Inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Andrzej Fedoruk omówił realizację Planu działania MZZK w ubiegłym roku oraz przedstawił Plan działania MZZK na 2016 rok. W dalszej części posiedzenia został zaprezentowany film pt. „ Realizacja zadań na rzecz bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego na przykładzie Starostwa Powiatowego w Wejherowie”.    

Jak powiedział Kazimierz Grubba, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie, film został zrealizowany w Starostwie Powiatowym własnymi siłami przy użyciu dostępnych powszechnie technik.

- Zrobiliśmy ten film, ponieważ w Polsce nie ma stworzonych zasad zarządzania kryzysowego w samorządach. Materiały wypracowane na naszej konferencji, omawiającej efekty wielu lat współpracy pokazane na tym filmie, przekazaliśmy przedstawicielom sejmu, senatu, premierowi i odpowiednim służbom, żeby wszyscy wiedzieli jak zarządzanie kryzysowe  wygląda z perspektywy lokalnego samorządu. Uważam, że dzięki bardzo dobrej współpracy z gminami nie mamy się czego wstydzić – mówi Kazimierz Grubba podkreślając, że bezpieczeństwo kosztuje, ale ważniejsza jest prewencja, niż reagowanie na skutki. Zapowiedział też kontynuowanie szkoleń i ćwiczeń z wykorzystaniem najnowszych technik m.in. dronów.

Naczelnik Grubba powiedział, że dzięki dobrej współpracy na terenie powiatu działają dwa licencjonowane WOPR: w Gniewinie i w Wejherowie, a także grupa profesjonalnych ratowników PCK. Działają tez bardzo sprawnie Ochotnicze Straże Pożarne szkolone profesjonalnie przez Państwową Straż Pożarną. 

Uczestniczący w posiedzeniu zastępca prezydenta miasta Piotr Bochiński powiedział, że jest przekonany, iż  posiedzenia, szkolenia i treningi, okażą się widoczne wtedy, gdy zajdzie potrzeba kryzysowa i trzeba będzie te umiejętności wykorzystać. 

- Bez spotkań zespołu zarządzania kryzysowego, szkoleń i treningów nie można liczyć na właściwą koordynacji podejmowanych działań. Trzeba je kontynuować. Każdy trening pozwala później skutecznie działać w sytuacji zagrożenia – podkreśla zastępca prezydenta. 

W spotkaniu oprócz stałych członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyli dyrektorzy szkół i instytucji samorządowych oraz przedstawiciel KP PSP kpt. poż. Mirosław Kuraś.

 

Poniżej link do filmu:

http://www.bezpiecznypowiat.pl/files/wbizk-2015.avi

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH