Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
sobota, 31.10.2020 r. imieniny:
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Nauczyciele obchodzili swoje święto

Nauczyciele obchodzili swoje święto
Dzień Edukacji Narodowej

Medale Prezydenta Wejherowa oraz akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczycielom mianowanym  wręczono podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie.

W tym roku, z powodu trwającej epidemii koronawirusa, uroczystość ograniczyła się do wąskiego grona zaproszonych gości. W imieniu Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, podziękowanie i uznanie nauczycielom wejherowskich szkół i przedszkoli, a także pracownikom administracji i obsługi, rodzicom i uczniom przekazał Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta ds. ekonomicznych i społecznych.

- Ostatnich kilka miesięcy, gdy covidowa rzeczywistość narzuciła nam sanitarne ograniczenia i uczniowie nie mogli uczęszczać do szkoły, a nauka odbywała się zdalnie, zapadnie nam głęboko w pamięci – powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz. - Dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, ale też rodzice musieli zmierzyć się z nową sytuacją. Wymagało to od wszystkich Państwa większego zaangażowania i poświęcenia wolnego czasu, ale poradziliście sobie wzorowo. Życzę, aby Wasza codzienna praca była otaczana szacunkiem i życzliwością, aby stanowiła dla Państwa źródło satysfakcji, a wdzięczność uczniów i ich rodziców wynagradzała niełatwą pracę.

Jak podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt, nauczyciele są filarem, bez których nie jest możliwe stworzenie szkoły na miarę wyzwań przyszłości i marzeń młodego pokolenia. Mimo niebywałego postępu technologicznego nic i nikt nie jest w stanie zastąpić nauczyciela – przewodnika pomagającego młodym ludziom wejść we współczesny, wymagający świat.

Mianowani i nagrodzeni

Nagrodą Prezydenta Miasta Wejherowa zostali uhonorowani: Anna Kreft i Bożena Kubińska - Szkoła Podstawowa nr 5; Maria Dickert - Szkoła Podstawowa nr 6, Aleksandra Klawitter - Pohnke, Anna Wróblewska, Bożena Wójcik, Beata Szałaj, Olga Tomaszewska - Szkoła Podstawowa nr 9; Justyna Brunka, Bożena Chudzik, Ewa Seredyn, Agnieszka Stanasiuk -  Szkoła Podstawowa nr 11; Maria Stubińska, Olga Bank, Białk Ewa, Danuta Czernewska, Marzena Fehlauer, Wioletta Kwiatkowska, Dorota Tandek - Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 2.

Podczas uroczystości na stopień nauczyciela mianowanego zostali awansowani: Natalia Kurek - Klein - Szkoła Podstawowa nr 5,  Anna Gazarkiewicz - Szkoła  Podstawowa nr 11, Paula Quandt  - Siewert, Magdalena Czachor, Alina Kowalewska - Zespół Szkolny - Przedszkolny nr 2.

Kwiaty przed pomnikiem Pamięci Nauczycieli

Przed uroczystością zastępca Arkadiusz Kraszkiewicz z okazji Dnia Edukacji Narodowej wspólnie z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie złożyli kwiaty przed pomnikiem Pamięci nauczycieli powiatu wejherowskiego poległych w czasie działań wojennych i w miejscach kaźni hitlerowskiej w latach 1939-1945. Tablica z kilkudziesięcioma nazwiskami poległych nauczycieli znajduje się przy Szkole Podstawowej nr 9, przy ul. Sobieskiego 300.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH