Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
12°
czwartek, 21.09.2017 r. imieniny: Darii, Mateusza, Wawrzyńca
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Niania Klub ma 3 latka

Niania Klub ma 3 latka Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ewa Kłosowska przestawiła gościom sprawozdanie z trzyletniej działalności klubu i przybliżyła zasady jego działania. Sprawozdanie miało charakter multimedialny, gdyż było ilustrowane zdjęciami ukazującymi przebieg zajęć prowadzonych w świetlicy i w plenerze. "Niania-Klub" powstał w wyniku realizacji zadań projektu aktywizowania społeczności lokalnej „Jedna Pani Drugiej Pani”. Powołano go, by nieść pomoc kobietom podnoszącym kwalifikacje zawodowe poprzez naukę w szkołach średnich, kursach i szkoleniach. Mama się uczyła, a w tym czasie dziecko się bawiło i miało zapewniona fachowa opiekę.Klub działa na różnych płaszczyznach: oddziałuje na dzieci i ich rodziców, a dodatkowo na środowisko, z którego pochodzą rodziny. Motywuje osoby uczestniczące w programie do współpracy z pracownikiem socjalnym. Matki uczestniczą w różnych projektach społecznych (np. „W drodze do pracy", "Mama na wychowawczym",„Ja wam pokażę”), co daje im możliwość powrotu na rynek pracy. Jednocześnie matki związane z "Niania-Klubem" są inicjatorkami różnych działań. Jedną z tych inicjatyw jest Teatr Mam, który podczas Dnia Otwartego wystawił przedstawienie pt. "Zielony Kapturek". - O tym, że praca Niania-Klubu jest potrzebna w środowisku miejskim Wejherowa świadczy duża ilość mam i dzieci uczestniczących w spotkaniu – powiedział podczas Dnia Otwartego zastępca prezydenta miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz. Prezydent podziękował Ewie Kłosowskiej i wszystkim pracownikom MOPS-u za zaangażowanie na rzecz rodzin wymagających pomocy. Podziękował również ks. prałatowi Danielowi Nowakowi, proboszczowi parafii Chrystusa Króla, który udostępnił pomieszczenia parafialne na świetlicę opiekuńczo-wychowawczą, nazwana później "Niania-Klubem". W trakcie Dnia Otwartego w "Niania-Klubie" miały miejsce dwa wykłady dla dorosłych. Psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie Małgorzata Sędziak zreferowała problem "Dobro dziecka priorytetem oddziaływań wychowawczych w rodzinie i przedszkolu" a Teresa Puszkiewicz przedstawiła temat "Niania-Klub - praktyka i doświadczenia w pracy".- Gdy przed 4. laty zaczynaliśmy pracę niewiele osób wierzyło w końcowy sukces. Najpierw otworzyliśmy "Piwnicę u Wolontariusza" a następnym etapem był Klub Seniora, który również okazał się trafnym posunięciem. Przełomowym momentem dla funkcjonowania "Niania-Klubu" była decyzja Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której przewodniczy obecnie zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz, o dofinansowaniu zajęć w świetlicy, dzięki której udało nam się zatrudnić przedszkolanki a także rozwinąć współpracę z mamami - wyjawiła dyrektor Kłosowska.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH