Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
16°
sobota, 30.05.2020 r. imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Nowe zasady bezpieczeństwa związane z koronawirusem

Nowe zasady bezpieczeństwa związane z koronawirusem

Od 18 maja obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Zgodnie z jego treścią zostaje zniesiona część ograniczeń związana z COVID-19.

Zwiększony limit pasażerów w transporcie publicznym, restauracje, bary, puby i kawiarnie  otwarte dla klientów, a wizyta u fryzjera i kosmetyczki ponownie możliwa – m.in. takie zmiany obowiązują od poniedziałku, 18 maja.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 16 maja br. jest trzecim, przedostatnim z czterech etapów znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Data wejścia w życie ostatniego etapu nie została jeszcze ustalona.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY:

 • otwarcie zakładów fryzjerskich i salonów kosmetycznych
 • otwarcie restauracji, kawiarni, barów, także w centrach handlowych (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej)
  • Szczegółowe sanitarne wytyczne dla poszczególnych branż:

                    >>>SALONY KOSMETYCZNE<<<      >>>GASTRONOMIA<<<      >>>SALONY FRYZJERSKIE<<<

 • zmiany w opiece i edukacji
  • od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia praktyczne w szkołach policealnych, rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację; otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną, jak np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe, świetlice środowiskowe; ponadto od 18 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna
  • od 25 maja prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach 1-3 szkoły podstawowej i konsultacje z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach; ponadto zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 został przedłużony;
  • od 1 czerwca odbywać się będą konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.
  • szczegółowe wytyczne dla szkół podstawowych dostępne są na stronach MEN:

                        >>> wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna <<<
                        >>> wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom kl. I-III i organizacją konsultacji <<<

 • podwyższony został limit pasażerów w środkach transportu publicznego - autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym mogą podjąć decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Na pokład będzie mogło wejść tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących lub tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).
 • zmniejszono restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych; podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2.
 • zmiany w sporcie:
  • zwiększono limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:
   • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
   • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów)
  • wprowadzono możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów)
  • możliwa jest organizacja zajęć w obiektach zamkniętych; w salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:
   • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
   • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
   • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
   • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2)
  • w obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC), po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.
 • zmiany w kulturze:
  • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
  • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
  • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
  • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych
  • wznowienie prób i ćwiczeń.
  • więcej informacji na stronie resortu kultury
 • od 25 maja na uczelniach będzie możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów) oraz tych, które nie mogą być realizowane zdalnie (Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie, które wkrótce zostanie przekazane do konsultacji)
 • kontrole na granicyprzedłużone do 12 czerwca

 

Pamiętajmy jednocześnie o najważniejszych, niezmiennych zasadach bezpieczeństwa:

 • zachowanie 2-metrowej odległości w przestrzeni publicznej od innych,
 • obowiązkowe zasłanianie nosa i ust w miejscach publicznych,
 • pracujmy zdalnie, jeśli jest to możliwe
 • zostańmy w domu, jeśli możemy.

Pełna treść rozporządzenia Rady Ministrów w załączniku. Natomiast aktualne zasady i ograniczenia związane z COVID-19 dostępne są na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH