Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
15°
czwartek, 26.05.2022 r. imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Nowy Komendant Policji

Nowy Komendant Policji
  Nadkom. Tomasz Ziemann od 2 kwietnia br. pełni obowiązki komendanta powiatowego policji w Wejherowie. Nowego komendanta przedstawił na zbiórce oddziału Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku - insp. Stanisław Gutowski. W uroczystości  uczestniczyli gospodarze samorządów powiatu wejherowskiego.   Insp. Stanisław Gutowski powiedział, że decyzja o przejściu na emeryturę mł. insp. Cezarego Tatarczuka spowodowała konieczność mianowania nowego komendanta powiatowego policji w Wejherowie. Zastępca komendanta wojewódzkiego podziękował Cezaremu Tatarczukowi za 19-letni okres służby w Policji. Przedstawiając nowego komendanta inspektor Gutowski poinformował, że nadkomisarz Ziemann pełnił ostatnio obowiązki komendanta powiatowego policji w Pucku, gdzie dał się poznać jako dobry i aktywny komendant. Jednocześnie pogratulował mu awansu i życzył jak najlepszej współpracy z samorządami i instytucjami całego powiatu.   Do życzeń i gratulacji przyłączyli się także samorządowcy miast i gmin, w tym prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt ze swoimi zastępcami.    Nadkom. Tomasz Ziemann urodził się w 1969 r. w Wejherowie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie a następnie do Technikum Mechanicznego w Gdyni. Służbę wojskową odbył w Zgierzu. W 1992 r. wstąpił do Policji. Najpierw odbył Kurs Podstawowy w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi, a później ukończył kurs podoficerski w Szkole Policji w Słupsku. W 1999 r. ukończył studia zawodowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Tytuł magisterski uzyskał na Wydziale Prawa i Administracji UG. Tam też ukończył w 2003 r. podyplomowe studium na kierunku Zarządzania.  Służbę w policji rozpoczął w Wejherowie w pionie Prewencji, gdzie początkowo pełnił służbę patrolową i konwojową. Kolejno był asystentem ds. wykroczeń i ds. zarządzania kryzysowego, a następnie został zastępcą naczelnika Sekcji Prewencji w Komendzie Powiatowej Policji. W 2002 r. został z-cą komendanta powiatowego policji w Kartuzach, a w 2004 r. objął obowiązki komendanta powiatowego policji w Pucku. Nowy komendant jest żonaty i ma 12-letniego syna. Żona jest nauczycielką języka polskiego w Wejherowie.    
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH