Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 26.05.2020 r. imieniny: Eweliny, Jana, Pawła
Biuletyn Informacji Publicznej
 • Strona główna
 • Od 1 kwietnia można składać projekt do Budżetu Obywatelskiego
Powrót

Od 1 kwietnia można składać projekt do Budżetu Obywatelskiego

Od 1 kwietnia można składać projekt do Budżetu Obywatelskiego

W poniedziałek, 1 kwietnia rozpoczyna się składanie projektów do Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy mają na to czas do końca kwietnia. Procedury składania wniosków i głosowania pozostają bez zmian. Głosowanie na projekty, które zostaną poddane analizie technicznej i sprawdzone pod względem formalnym, odbędzie się we wrześniu.

 

W tegorocznej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, na jego realizację przeznaczono 1 mln złotych – 900 tys. zł na projekty inwestycyjne i 100 tys. zł na nieinwestycyjne. Składanie przez mieszkańców propozycji projektów rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia. Głosować będzie można od 9 do 23 września. Wyniki poznamy w październiku br.

 

W tym roku Wejherowo włącza się do metropolitalnego budżetu obywatelskiego, który w tym samym czasie będzie realizowany m.in. w Gdańsku, Sopocie oraz innych miejscowościach z okolic Trójmiasta. Głosowanie odbywać się będzie elektronicznie na stronie internetowej miasta Wejherowo oraz w formie pisemnej we wskazanych punktach.

Maksymalna wartość pojedynczego zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego – 10 tys. zł. Każdy głosujący będzie mógł oddać maksymalnie dwa głosy – jeden na projekt inwestycyjny i jeden nieinwestycyjny.

 

Kto jest uprawniony do wzięcia udziału w Wejherowskim Budżecie Obywatelskim:                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 • Osoby zamieszkujące w Wejherowie, które ukończyły 16. rok życia.
 
Co należy wziąć pod uwagę pisząc wniosek:
 
 • Projekty muszą należeć do zadań własnych miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości.
 • Należy sprawdzić własność terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Zadania inwestycyjne i remontowe mogą zostać wykonane wyłączne na terenach będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.
 
Jak składamy wnioski:
 • Jeśli napisałeś wniosek musisz przekonać mieszkańców Wejherowa, aby poparli go. Zbierz co najmniej 50 podpisów. 
 • Formularz wniosku z podpisami mieszkańców dostarcz w oryginale do kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 lub do Ratusza pl. Jakuba Wejhera 8 od 1 do 30 kwietnia 2019 r.  
 
 
Harmonogram Budżetu Obywatelskiego 2019:  
 • 1 - 30 kwietnia – składanie wniosków-projektów przez mieszkańców
 • do 31 maja – analiza złożonych propozycji projektów 
 • do 4 czerwca – publikowanie sprawdzonych formalnie projektów i poddanie ich konsultacjom społecznym – czas na wnoszenie uwag przez mieszkańców
 • 10 czerwca – zakończenie konsultacji społecznych 
 • 28 czerwca – ogłoszenie listy zakwalifikowanych projektów do głosowania 
 • 9 - 23 września – głosowanie mieszkańców na projekty 
 • październik – ogłoszenie wyników głosowania
 
 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH