Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
24°
niedziela, 25.07.2021 r. imieniny: Jakuba, Krzysztofa, Walentyny
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Od 1 marca segregacja BIO – odpadów kuchennych

Od 1 marca segregacja BIO – odpadów kuchennych

Od kilku lat w Polsce obowiązują nowe zasady segregowania odpadów, zgodnie z którymi osobno zbieramy papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady zielone. Do tej pory odpady BIO kuchenne trafiały do odpadów zmieszanych albo do brązowego worka z odpadami zielonymi, przez co marnował się ich ogromny potencjał. Teraz to się zmieni!  W związku ze zmianą tzw. ustawy śmieciowej, Ustawodawca zobowiązał samorządy gminne do zapewnienia selektywnej zbiórki odpadów BIO. Dlatego też już od 1 marca 2020 roku w Wejherowie rozpoczynamy segregację BIO – odpadów kuchennych.

Warto bowiem pamiętać, że zbiórka odpadów BIO leży w interesie nas wszystkich – nie tylko ograniczamy składowanie tego typu odpadów (do czego zobowiązuje nas unijne i krajowe prawo), ale także sprawiamy, że z odpowiednio przetworzonych w instalacji bioodpadów, powstanie doskonałej jakości kompost użyźniający ziemię.

Rozszerzona zbiórka na dotychczasowych zasadach

Należy podkreślić, iż nie mamy tu do czynienia z żadną rewolucją w zakresie zbiórki odpadów, ponieważ selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest już od 1 lipca 2013 r.

Mieszkańcy otrzymają nieodpłatnie brązowe pojemniki w przypadku zabudowy jednorodzinnej będą miały pojemność 120 l, a w zabudowie wielorodzinnej – dostosowanej do liczby zamieszkałych osób.

Dodatkowo wraz z pojemnikami, Mieszkańcy otrzymają roczny zapas kompostowalnych, około 8-litrowych woreczków. Tylko w tego typu workach można gromadzić odpady BIO, a następnie wrzucać je do brązowego pojemnika. Odpady BIO z terenu zabudowy zarówno jednorodzinnej, jak i wielolokalowej, będą odbierane co tydzień, w terminach wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów.

Co i jak zbieramy

Do brązowego pojemnika z napisem BIO powinny trafić (uprzednio umieszczone w kompostowalnych woreczkach):

 

Natomiast zbiórka odpadów zielonych będzie odbywala się na dotychczasowych zasadach, w dużych 120-litrowych brązowych workach, zgodnie z obowiązującym harmonogramem.

 

Po co segregujemy?

Zebrane przez Mieszkańców odpady BIO i zielone będą trafiały do instalacji służącej przetwarzaniu tego typu odpadów. Dzięki oddzielnemu zbieraniu odpady te będą mogły być znacznie efektywniej zagospodarowane. Między innymi powstnie z nich wysokiej jakości kompost, który posłuży do użyxniania gleby. Warto więc wydzielać odpady BIO – to korzyść dla środowiska!

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH