Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-1°
środa, 1.12.2021 r. imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Od jutra przejedziemy nowym tunelem!

Od jutra przejedziemy nowym tunelem!
Otwarcie Węzła Wejherowo (Kwiatowa)

Dziś oficjalnie władze Wejherowa oddały do użytku tunel pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Kwiatowej. To ostatni element metropolitalnego węzła integracyjnego Wejherowo (Kwiatowa), w ramach którego wykonano wcześniej przebudowę skrzyżowań, ulic, chodników, nowe parkingi, drogi rowerowe i cała infrastrukturę podziemną za łączną kwotę 40 mln zł. Na realizację tej strategicznej inwestycji władze Wejherowa pozyskały 18,2 mln zł dotacji unijnej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, 2,3 mln zł pochodziło z Funduszu Przeciwdziałania COVID –19, a za 500 tys. zł PEWiK przebudował sieci wodociągowe.

W oficjalnym zakończeniu realizacji jednej z najważniejszych i największych miejskich inwestycji, która m.in. połączy północą i południową cześć Wejherowa, uczestniczyli Wojewoda Pomorski, Marszałek Województwa Pomorskiego, Wicestarosta Wejherowski oraz wejherowscy radni, którzy jako pierwsi mogli obejrzeć efekty prac podczas spaceru tunelem.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:
- Obiecałem, że będziemy zmieniali Wejherowo i to robimy. Ta inwestycja jest tego najlepszym przykładem. Będzie służyła wszystkim mieszkańcom. Nie ustajemy w wysiłkach, aby zmieniać nasze miasto na lepsze w każdej dzielnicy. Dziś razem z mieszkańcami cieszymy się z zakończenia budowy tunelu na ul. Kwiatowej i całego węzła Wejherowo.
 
Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk: 
- Budowa tej inwestycji to piękny przykład interwencji środków przyznanych przez zarząd województwa pomorskiego, z puli środków europejskich. Tunel jest niezwykle ważny, bo przecież Wejherowo jest podzielone na pół linią kolejową, a dzisiaj możemy bezkolizyjnie przejechać pod torami. Ta epokowa inwestycja. Nie jest to ostatnie słowo władz miasta, bo przygotowywany jest w innym miejscu kolejny tunel.
 
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich: 
- To duże zadanie, a jak się okazało walka z epidemią nie wstrzymała tej inwestycji. To bardzo ważne, że samorządy realizują zgodnie z planem te projekty, które były wcześniej przewidziane. Taki właśnie kluczowy dla miasta Wejherowa, ale nie tylko, jest Węzeł Wejherowo. Tunel będzie służył mieszkańcom, ale także odwiedzającym miasto turystom. Bardzo mnie cieszy, że zostało to uczynione przy wykorzystaniu środków z tarczy samorządowej. Gratuluję!
 
Przewodniczący największych klubów radnych wejherowskiej Radzie Miasta Wojciech Kozłowski i Jacek Gafka zgodnie podkreślają:
Ta inwestycja to duży sukces koalicji Wolę Wejherowo i Platformy Obywatelskiej Ponad Podziałami. Udowodniliśmy, że kilka lat naszej współpracy przynosi znaczące korzyści mieszkańcom. To nasi radni, stanowiący większość w Radzie Miasta, konsekwentnie wspierali budowę tunelu i węzła integracyjnego, a przede wszystkim głosowali uchwalając budżety miasta zabezpieczające finansowanie inwestycji.
 
Justyna Ostrowska, radna Wejherowa:
- Jako mieszkanka południowej części Wejherowa, wiem jak bardzo ważne jest szybkie i bezpieczne połączenie zarówno do głównej drogi krajowej, jak i północnej części miasta. Powstał  tunel, przez który mogą przejechać wszystkie służby ratunkowe oraz autobusy. Zdecydowanie poprawi się komunikacja oraz bezpieczeństwo w tej części Wejherowa.

Rafał Szlas, radny Wejherowa: 
- Chcę powiedzieć, że jest to bardzo oczekiwana inwestycja. Myślę, że wszyscy mieszkańcy będą zadowoleni z przejazdu tym tunelem, który rozkorkuje Wejherowo. Komunikacja miejska nie będzie uzależniona od przejazdu kolejowego. Jestem przekonany, że w niedługim czasie czekają nas kolejne inwestycje drogowe. Cieszmy się z tego, co teraz mamy, bo jest to wielki sukces nas wszystkich.
 
Dorota Chodubska, radna Wejherowa: 
- Jest to bardzo radosny dzień dla mieszkańców Wejherowa. Nowo wybudowane połączenie bardzo ułatwi życie mieszkańcom, szczególnie dla mieszkańców dzielnicy Przemysłowa, która oddzielona jest torami od centrum. Teraz dzięki rozwiązaniu bezkolizyjnemu, łatwiej będzie się przemieszczać do centrum miasta. Co ważne, ta  inwestycja to nie tylko budowa tunelu, ale także wiele innych zadań.
 
Paweł Formela, radny Wejherowa:
- Ta inwestycja jest wielkim świętem dla naszego miasta. Jest także wielkim oddechem dla komunikacji Wejherowa. Jako sympatyk historii naszego miasta chciałbym powiedzieć, że obok budowy Kalwarii Wejherowskiej ponad 360 lat temu, obok budowy dworca kolejowego 150 lat temu, ta inwestycja plasuje się na równi z nimi pod względem znaczenia i wzrostu komfortu życia mieszkańców.
 
Trudna inwestycja pod ruchem pociągów
 
Z uwagi na skalę inwestycji i konieczność zamykania ulic węzeł integracyjny Wejherowo (Kwiatowa) był realizowany etapami od 2017 roku. Najtrudniejszym elementem był tunel (fachowo nazwany wiaduktem) pod wieloma torami kolejnymi, a do tego prowadzony na zakręcie, ukośnie do linii torowiska. Inwestycja wiązała się z wybudowaniem nowego układu drogowego pod torami kolejowymi, na których przez cały czas trwania inwestycji musiał być utrzymany ruch pociągów.
 
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa:
- Pomimo pierwotnych ustaleń, po dokonaniu dodatkowych analiz, PKP zwróciła uwagę na szereg zagrożeń, jakie mogą wystąpić podczas realizacji prac metodą pierwotnie przyjętą w dokumentacji tj. metodą przecisku. Wspólnie zdecydowaliśmy o zmianie technologii wykonania tunelu z przecisku na wykop otwarty, jako rozwiązania bardziej bezpiecznego. Spowodowało to wydłużenie terminu realizacji o rok z uwagi na konieczność opracowania i uzgodnienia z PKP zmiennego projektu, a przede wszystkim opracowania regulaminu prac torowych i regulaminu prowadzenia ruchu pociągów, co było szczególnie skomplikowane w sezonie wakacyjnym. Dużo wolniejsza była realizacja, gdyż tory były wyłączane z ruchu etapami i tylko w określonych godzinach, aby umożliwić w tym czasie roboty budowlane w wykopach na torowisku.
 

Węzeł integracyjny Wejherowo - łącznie powstało:

● 242 miejsca parkingowe/postojowe dla samochodów

● 80 miejsc dla rowerów

● 2 km nowych dróg

● 2,8 km chodników

● 1,2 km ścieżek rowerowych 

● 5 zatok autobusowych

 
Co zostało zrobione?

● wybudowany został wiadukt pod torami kolejowymi, popularnie zwany tunelem, z włączeniem do ronda im. Solidarności w drodze krajowej nr 6

● przebudowano ulice: Kwiatową oraz częściowo ul. Spacerową, Dworcową, 10 Lutego i Kopernika

● wybudowano ulicę dojazdową do nieruchomości położonych wzdłuż ul. Kwiatowej od skrzyżowania z ul. Spacerową w kierunku Bolszewa 

● wybudowano skrzyżowanie typu rondo: Kwiatowa – Dworcowa - 10 Lutego

● przebudowano cztery skrzyżowania: I Brygady Pancernej Wojska Polskiego – Kwiatowa, Kwiatowa – Spacerowa, Spacerowa – Zachodnia, 10 Lutego – Kopernika 

● wybudowana została ścieżka o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2 m wzdłuż ul. Kwiatowej 

● wybudowano miejsca postojowe wzdłuż ul. Kwiatowej, przy rondzie z ul. Dworcową, 

● wybudowano parking wzdłuż ul. Kwiatowej, przy ulicy dojazdowej do tunelu 

● przebudowano sieci podziemne: wodociągową, sanitarną, gazową, teletechniczną, kanalizację deszczową

● wybudowano oświetlenie, przebudowano sygnalizację świetlną na Rondzie Solidarności, urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne kolejowe

● powstał duży ogólnodostępny parkingu dla samochodów i rowerów oraz przystanków MZK i PKS pomiędzy torami kolejowymi, a drogą krajową nr 6,  połączony istniejącym przejściem podziemnym z dworcem (wykonano dodatkowo m.in. windy). 

 
Wykonawcą wszystkich robót była firma SKANSKA S.A
 
Piotr Kęsikowski, przedstawiciel wykonawcy:
- Najtrudniejszą częścią tej inwestycji było wykonanie tunelu z uwagi na to, że było to na styku dużej linii kolejowej, co powodowało wiele problemów logistycznych i realizacyjnych. Duże problemy pojawiły się na początku w związku z samą technologią realizacji, co wymagało spotkań i ustaleń. Sama organizacja pracy wymagała od nas tego, aby tak poprowadzić inwestycję, aby nieprzerwanie mógł odbywać się ruch kolejowy.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH