Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
14°
czwartek, 28.10.2021 r. imieniny: Narcyza, Serafina, Wioletty
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Ogłoszenie przetargowe

Ogłoszenie przetargowe

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony

 

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 7 położonego w budynku przy ul. Sobieskiego 308 w Wejherowie, o powierzchni użytkowej 47,11 m2 z pomieszczeniem przynależnym: piwnicą o powierzchni 3,87 m2 wraz z udziałem wynoszącym 64/1000 w częściach wspólnych budynków i gruntu działki nr 138, obręb 16, o powierzchni 1 287 m2,KW nr GD1W/00035060/9.

 

cena wywoławcza brutto 149 000,00 zł

(sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

 

Opis: Lokal nr 7 zlokalizowany jest na II piętrze budynku położonego przy ul. Sobieskiego 308w Wejherowie.

Lokal składa się z następujących pomieszczeń: pokoju o powierzchni 21,14 m2, pokoju o powierzchni 10,84 m2, garderoby o powierzchni 6,14 m2, kuchni o powierzchni 3,89 m2, łazienki z W.C. o powierzchni 3,20 m2, przedpokoju o powierzchni 1,90 m2. Do lokalu przynależy piwnica o powierzchni 3,87 m2.

Lokal wymaga kapitalnego remontu. Standard wykończenia pomieszczeń: podłogi – drewniane, częściowo panele podłogowe, w kuchni pozostałości kafli ceramicznych, w łazience terakota, w przedpokoju wykładzina PCV, ściany – tynki zwykłe malowane, na fragmentach pozostałości tapet, sufity – malowane, drzwi – drewniane, stolarka okienna – drewniana.

Lokal wyposażony jest w instalację energetyczną, wodociągową, gazową oraz kanalizacji sanitarnej. Ogrzewanie lokalu za pomocą pieca kaflowego.

Starosta Wejherowski wydał zaświadczenie nr AB.705.1.4.2021.13, z dn. 26.01.2021 r., z którego wynika, że lokal mieszkalny nr 7 poł. przy ul. Sobieskiego 308w Wejherowie stanowi samodzielny lokal mieszkalny.

Przeznaczenie:lokal mieszkalny, znajduje się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIK/XXVIII/344/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze ograniczonym ulicami: Sobieskiego, Kopernika, 10 Lutego i Sienkiewicza (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 22.02.2013 r., poz. 1054), w jednostce terytorialnej 2MW,U – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

Budynek posiada dostęp do następujących sieci: energetycznej, wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej.

Terminy przeprowadzenia poprzedniego przetargu: pierwszy: dn. 23 czerwca 2021 r.

 Przetarg odbędzie się dnia 27 października 2021 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 14 900,00 zł na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium SA nr 14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 20 października 2021 roku.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika oraz dowód tożsamości uczestnika podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi. Wylicytowana cena nieruchomości będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.

 

Zainteresowani udziałem w przetargu powinni dokonać oględzin lokalu oraz zapoznać się z dokumentami dotyczącymi jego stanu. Dnia 13 października 2021 r., o godz. 14.15, odbędą się oględziny lokalu przy udziale pracowników Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych oraz Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

 

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 220, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH