Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-2°
wtorek, 18.12.2018 r. imieniny: Bogusława, Gracjana, Laury
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Drzeżdżona

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ogłasza XVIII  edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona.

Organizatorzy zapraszają twórców piszących w języku kaszubskim do udziału w jednej z dwóch kategorii literackich:

1. Utwór prozatorski w języku kaszubskim o tematyce science fiction  (praca konkursowa

    nie może zawierać mniej niż 18 tys. i nie więcej niż 70 tys. znaków wraz ze spacjami)

2. Utwór poetycki w języku kaszubskim: wymagana forma - ballada

Tekst nadesłany na konkurs (wcześniej nigdzie nie publikowany) powinien być napisany czcionką Times New Roman - rozmiar 12, z interlinią - 1,5 i marginesach - 2,5 cm (wydruk jednostronny).

Prace w 4. egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone godłem (pseudonimem) umieszczonym także w zaklejonej kopercie, w której należy podać imię i nazwisko autora, adres i numer telefonu. Dodatkowo należy dołączyć wersję pracy na płycie CD. Termin nadsyłania prac: do 31 sierpnia 2017 roku.

Adres organizatora:  Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo. Na kopercie należy umieścić dopisek: Konkurs im. Jana Drzeżdżona.

Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie zgłoszonych do Konkursu utworów na okres 3 lat od momentu złożenia pracy, na następujących polach eksploatacji: wydanie drukiem (wersja papierowa i elektroniczna), audiobook, adaptacja muzyczna i teatralna, media społecznościowe, działalność statutowa Muzeum. Organizator zastrzega sobie prawo pierwodruku przysłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia oraz prawo przejęcia ich do zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Dla najlepszych prac przewidziane sa nagrody finansowe. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród planowane jest we wrześniu br. Wyniki konkursu będą przedstawione na stronie internetowej: www.muzeum.wejherowo.pl

XVIII Ogólnopolski konkurs literacki im. Jana Drzeżdżona realizowany jest dzięki dotacji  Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz dotacji Powiatu Wejherowskiego

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (58) 736-18-20, e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl (Grażyna Wirkus).

 

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH