Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
-4°
środa, 23.01.2019 r. imieniny: Fernandy, Jana, Rajmundy
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Okręgi wyborcze w Wejherowie

Okręgi wyborcze w Wejherowie

Wejherowscy radni podczas Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta przyjęli uchwałę w sprawie podziału miasta Wejherowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Jak powiedział Bogusław Suwara, sekretarz Wejherowa, wrócono do okręgów z wyborów z roku 2010 z niewielkimi zmianami. Z dniem 31 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, w której nałożono na Radę Miasta obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie do 27 kwietnia 2018 r.

Zgodnie z uchwałą dokonano podziału miasta na cztery wielomandatowe okręgi wyborcze, z których wybieranych będzie 21 radnych. Dokonano podziału miasta na 17 stałych obwodów głosowania. Rada Miasta uwzględniła wymogi Kodeksu Wyborczego, by co najmniej połowa lokali obwodowych komisji wyborczych powinna być dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Uchwała podlega akceptacji Komisarza Wyborczego w Słupsku i Wojewody Pomorskiego. Po jej akceptacji, zamieścimy adresy siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH