Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
czwartek, 4.03.2021 r. imieniny: Adrianny, Kazimierza, Wacława
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Osoby niepełnosprawne nie będą płacić za postój na płatnych parkingach w Wejherowie
Powrót

Osoby niepełnosprawne nie będą płacić za postój na płatnych parkingach w Wejherowie

Osoby niepełnosprawne nie będą płacić za postój na płatnych parkingach w Wejherowie
Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta

Osoby niepełnosprawne nie będą musiały płacić za postój pojazdów na płatnych parkingach zarządzanych przez miasto – taką decyzję podjęli wejherowscy radni podczas styczniowej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Za zmianą uchwały głosowało 13 radnych, a 6 wstrzymało się od głosu.

Jak podkreśliła Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, zmiana uchwały z grudnia 2020 r. dotyczącej określenia zasad i trybu korzystania z niestrzeżonych parkingów w Wejherowie zarządzanych przez miasto,  ma na celu zwolnienie z opłat na parkingach osób niepełnosprawnych.

- Biorąc pod uwagę głos mieszkańców i radnych, postanowiliśmy wprowadzić tę zmianę i zwolnić  z tych opłat osoby niepełnosprawne – mówi Beata Rutkiewicz. – Jest to także spójne z wprowadzonymi na terenie Metropolii nad Zatoką Gdańską, rozwiązaniami systemowymi dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, a które ujęte są w Standardzie Minimum na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami i Otoczenia.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2021 r.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH