Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
15°
sobota, 26.09.2020 r. imieniny: Cypriana, Justyny, Łucji
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Ostrożny i oszczędny budżet na 2020

Ostrożny i oszczędny budżet na 2020

Wejherowscy radni podczas sesji w dniu 17.12 przyjęli budżet miasta na 2020 rok. Został on przygotowany bardzo ostrożnie i oszczędnie. Będzie to jeden z najtrudniejszych budżetów w ciągu ostatnich 10 lat. Miasto będzie wyraźnie negatywnie odczuwało ogromne niedofinansowanie oświaty przez rząd, utratę znacznych dochodów z podatków w wyniku zmian ustawowych oraz duży powszechny wzrost kosztów w gospodarce. Z przyczyny niezależnych od prezydenta i rady konieczna jest rezygnacja z wielu zadań. 

 Za przyjęciem budżetu na 2020 rok głosowało 14 radnych, 5 wstrzymało się, a nikt nie był przeciw.

Trzy powody cięć wydatków i zadań

  1. Podstawowym problemem jest to, że miasto musi bardzo dużo dopłacać ze swojego budżetu do oświaty, która jest zadaniem rządu i powinna być finansowana przez państwo. W efekcie brakuje nam środków na inne zadania. Zaproponowany budżet w 2020 roku przewiduje,  że do oświaty miasto musi dopłacić rekordową kwotę 35 mln zł, czyli 47% kosztów jej utrzymania. To więcej niż wydatki na wszystkie inwestycje miejskie! Przy czym, ta kwota musi zostać jeszcze zwiększona w ciągu roku o kolejne kilka milionów, gdyż nie obejmuje całego planowanego przez rząd wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Skala problemu jest ogromna, np. w 2015 roku Wejherowo dopłaciło do oświaty niecałe 15 mln zł, co wówczas stanowiło 28 % jej  kosztów. Wzrost dopłaty z budżetu miasta jest zatem ponad 2-krotny, o 20 mln zł. (patrz wykresy) Oświata to tzw. „wydatki sztywne” i nie ma możliwości dokonania tu znaczących oszczędności. Tego ogromnego wzrostu nie pokrył wzrost wpływów z podatku PIT i CIT.  
  2. W 2020 roku Wejherowo straci 6 mln zł dochodów w wyniku zmian w ustawach w podatku PIT. Będzie mniej pieniędzy do wydania na potrzeby mieszkańców. 
  3. Za posiadane środki można coraz mniej zrobić dla wejherowian. Powodem jest duży wzrost cen usług, robót budowlanych, dostaw, itd. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:

Musimy być gotowi na dalsze trudności

- Przyszłoroczne dochody wyniosą 250.449.880 zł, natomiast wydatki 250.424.304 zł. W praktyce dochody pokrywają wydatki, a więc nie przewidujemy deficytu. W minionych latach często mieliśmy deficyt finansowany nadwyżką z roku poprzedniego lub kredytem. Te dodatkowe środki były przeznaczane na inwestycje. W przyszłym roku nie planujemy deficytu, ale nie dlatego, że jest tak dobrze, tylko dlatego, że musimy być gotowi na pogorszenie sytuacji, która jest bardzo nieprzewidywalna. Musimy być ostrożni i zachować możliwości kredytowe.Nasz wskaźnik zadłużenia jest jednym z niższych i wynosi 26,76%, co nie stanowi nawet połowy 60-cio procentowego progu przyjmowanego za wartość dopuszczalną.Natomiast wskaźnik spłatyzobowiązań został zaplanowany w wysokości 6,01% dochodów budżetu, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku 16,31%. W tych trudnych warunkach staraliśmy się, aby budżet miasta zapewnił normalne funkcjonowanie i rozwój Wejherowa w 2020 roku z korzyścią dla naszych mieszkańców. 

Najważniejsze zadania na 2020

Z powodu cięć budżetowych wydatki na inwestycje musiały zostać ograniczone do 29,5 mln zł. Miasto chroni inwestycje dofinansowane ze środków unijnych i budżet obywatelski, który będzie kontynuowany. 

  • Największe wydatki są przeznaczone na drogi. To kwota 13,4 mln zł stanowiąca 45% wszystkich inwestycji. Między innymi zostanie dokończona budowa Węzła Wejherowo (Kwiatowa).
  • Za kwotę 4,8 mln zł zostanie dokończona budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5.
  • Znaczne wydatki zostały przeznaczone na budynki i lokale mieszkalne, w tym zadania służące poprawie jakości powietrza - razem z remontami 4,7 mln zł.
  • Na Budżet Obywatelski zostanie wydane 1,6 mln zł.

Pomimo problemów miasto będzie dalej wspierało rozwój kultury, sportu i cele społeczne m.in. poprzez WCK, bibliotekę, MOPS, szkoły oraz współpracę i dotacje dla organizacji społecznych, klubów i stowarzyszeń.


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH