Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
17°
niedziela, 27.09.2020 r. imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Ostrzeżenie dotyczące ptasiej grypy

Ostrzeżenie dotyczące ptasiej grypy

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie informuje, że na terenie Polskipotwierdzane są kolejne ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

Na stan obecny potwierdzonych jest 8 ognisk choroby w województwach: lubelskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz jedno wystapienie choroby u dzikiego ptactwa.

Mimo, że na terenie województwa pomorskiego nie stwierdzono wirusa H5N8  Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wejherowie przypomina o możliwości wystąpienia wysoce zjadliwego wirusa grypy ptaków również na terenie powiatu wejherowskiego.

Jak informuje choroba charakteryzuje się nietypowyrn przebiegiem, a zmiany początkowo mogą się ograniczyć do spadku produkcji i zmniejszenia pobierania paszy. Istnieją również potwierdzone informacje, że choroba cechuje się niską śmiertelnością, ale jednocześnie wysokim stopniem rozprzestrzeniania się. W związku z powyższym prosi się zadbać o odpowiednie zabezpieczenie paszy, ściółki oraz drobiu przed dzikimi ptakami wędrownymi, które są wektorem wirusa HPAI.

Warto pamietać, że za drób zabity, poddany ubojowi oraz padły w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez Instytut Weterynarii przy zwalczaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków - HPAI, przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

Obowiazujące zasady bioasekuracji określa rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środkówzwiązanych z wystqpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków ( Dz. U. z 201 7 r. poz. 722).

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH