Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
17°
poniedziałek, 27.09.2021 r. imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Oświadczenie Urzędu Miejskiego w Wejherowie w sprawie Galerii Srebrna
Powrót

Oświadczenie Urzędu Miejskiego w Wejherowie w sprawie Galerii Srebrna

Oświadczenie Urzędu Miejskiego w Wejherowie w sprawie Galerii Srebrna
Ratusz Miejski

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi doniesieniami dotyczącymi rzekomo należnych miastu kar w wysokości ok. 4 mln zł od inwestora, który kupił grunt w centrum Wejherowa pod budowę tzw. „Galerii Srebrna” oraz sposobu zagospodarowania sprzedanego terenu, przedstawiamy fakty w tej sprawie.

W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 16.04.2013 r. została zawarta umowa sprzedaży gruntu w kwartale ulic Św. Jana, Sienkiewicza, Wałowa, Srebrny Potok pomiędzy Gminą Miasta Wejherowa, a Progress XVII Sp. z o.o.  W umowie znajdował się obowiązek zapłaty przez nabywcę na rzecz miasta kary umownej w wysokości 10% ceny nabycia brutto (t.j. kwoty 869.610 zł) za każdy pełny rok opóźnienia oraz kary 1 mln zł za brak wybudowania drogi, w przypadku w którym inwestycja na sprzedanym terenie nie zostanie zakończona w terminie 5 lat od dnia zawarcia umowy.

Inwestor po zakupie gruntu przystąpił do uzyskiwania decyzji administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia budowy Galerii Srebrna. Niestety przedłużające się procedury formalne i odwołanie od decyzji środowiskowej złożone przez Stowarzyszenie Ekologiczne BIOS (ostatecznie zostało odrzucone), spowodowało wydłużenie przygotowań do inwestycji. Należy podkreślić, że to przedłużenie nie wynikało z zaniedbań czy zaniechań inwestora, jego winy i złej woli, a było spowodowane czynnikami zewnętrznymi, niezależnymi od inwestora.

Inwestor zwrócił się z wnioskiem do miasta o wydłużenie terminu zakończenia budowy Galerii Srebrna. Ponieważ wniosek – z przyczyn opisanych powyżej - był uzasadniony, Prezydent Wejherowa  wyraził zgodę na zmianę terminu zakończenia inwestycji. Poprawność działania Prezydenta potwierdziła Prokuratura Rejonowa w Wejherowie, która badała sprawę w wyniku prywatnego donosu dotyczącego rzekomego nadużycia uprawnień i rzekomego wyrządzenia szkody majątkowej Gminie Miasta  Wejherowa w związku ze zgodą Prezydenta Miasta Wejherowa na przesunięcie terminu zakończenie inwestycji Galeria Srebrna.

Policja i Prokurator odmówili wszczęcia śledztwa w tej sprawie, stwierdzając w decyzji o odmowie wszczęcia śledztwa z dnia 26.10.2020  r. m.in. cyt.  „Wobec trwającego ponad 3 lata, bez winy inwestora, postępowania administracyjnego koniecznego do uzyskania pozwolenia na budowę zasadne było wydłużenie terminu zakończenia budowy o okres niezbędny dla zakończenia inwestycji”.

W opisanej sytuacji naliczenie inwestorowi kary umownej mogłoby narazić miasto na oskarżenia dotyczące próby bezpodstawnego wzbogacenia, a Prezydenta Wejherowa na zarzuty karne dotyczące próby wyłudzenia nienależnych kar. 

Podkreślić należy, że budowa Galerii Srebrna to inwestycja prywatna, za którą odpowiada wyłącznie właściciel gruntu. W wyniku reorganizacji inwestora wszystkie jego zobowiązania przejęła GALERIA SREBNA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Władze Wejherowa oczekują realizacji inwestycji zgodnie z umową sprzedaży. Inwestycja jest ważna dla miasta z uwagi na nowe miejsca pracy i większe wpływy z podatków. Studium i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewidują na sprzedanym terenie funkcję handlowo-usługową i nie ma planów zmiany tej funkcji. Dalsze decyzje władz miasta dotyczące inwestora będą podejmowanie adekwatnie do sytuacji.

W związku z powyższym, doniesienia o jakichkolwiek nieprawidłowościach w działaniach Prezydenta Wejherowa lub środkach finansowych, które mogły zostać pozyskane przez miasto z tytułu kar, są całkowicie bezpodstawne i są jedynie oszukiwaniem mieszkańców mającym na celu szkalowanie Prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. To atak na Prezydenta Miasta o charakterze politycznym i osobistym.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH