Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 26.01.2021 r. imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Otwarcie nowego obiektu Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej
Powrót

Otwarcie nowego obiektu Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej

Otwarcie nowego obiektu Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii Kaszubskiej

Wielkie święto wejherowskiej kultury

Na tę chwilę wszyscy mieszkańcy Wejherowa czekali od dawna. Nowy obiekt Wejherowskiego Centrum Kultury został oficjalnie otwarty. Uroczystość poprowadzili Jolanta Rożyńska, dyrektor WCK oraz Bogdan Tokłowicz, wiceprezydent Wejherowa.

Wizja, odwaga i determinacja – tak podsumował inwestycję Leszek Glaza, przewodniczacy Rady Miasta Wejherowa, składając prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandtowi, podziękowanie w imieniu radnych Wolę Wejherowo.

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa podkreślił podczas otwarcia, że nowe centrum kultury to dla potomnych wspaniały prezent i dar, z którego korzystać będą pokolenia.

- Jako mieszkańcy Wejherowa, możemy być dumni, że miasto wzbogaciło się o bardzo nowoczesny obiekt o wysokich standardach technicznych, prezentujący bogatą i wszechstronną ofertę działań programowych, który zaspokajając potrzeby kulturalne mieszkańców Wejherowa, będzie także ważną placówką upowszechniania kultury na Pomorzu – powiedział Krzysztof Hildebrandt. - Idea budowy nowego wielofunkcyjnego Centrum Kultury narodziła się podczas konsultacji społecznych w trakcie opracowywania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2007 – 2012. Poza własnymi środkami finansowymi, konkretną pomoc otrzymaliśmy ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk podkreślił, że wybudowanie Filharmonii Kaszubskiej to spełnienie wielkiego snu.

- Wejherowski obiekt udowadnia, że takie centra kulturalne mogą powstawać nie tylko w wojewódzkich miastach – mówił Mieczysław Struk. - Życzyłbym sobie, aby od dzisiaj zniknęły wszystkie podziały i uznano, że obiekt będzie spełniał oczekiwania będąc chlubą całego Pomorza. Gratuluję!

Filharmonia Kaszubska została wybudowana u zbiegu ulic Sobieskiego i Dworcowej, w miejscu gdzie mieścił się stary budynek Wejherowskiego Centrum Kultury. Powstała nowoczesna wielofunkcyjna sala na prawie 400 osób o funkcji koncertowej, kinowej, teatralnej, widowiskowej i audytoryjnej. W drugim module znalazł się dom kultury z bogatym zapleczem programowym dla dzieci i młodzieży, z pomieszczeniami przeznaczonymi na działalność sekcji artystycznych, pracowni i kół zainteresowań, na który składa się: sala prób orkiestry oraz nauki gry na instrumentach, sala prób chóru, nauki śpiewu i rytmiki, sala prób teatru, kabaretu, monodramu, sala prób baletu, nauki tańca towarzyskiego, teatru tańca, jogi, pracownia gier – gry planszowe, szachy, brydż, baśka, filateliści, pracownia rysunku, malarstwa, grafiki i linorytu, pracownia rzeźby i tkaniny, pracownia ceramiki, pracownia fotograficzna, pracownia animacji filmowej i grafiki komputerowej, a także studio nagrań. W podziemiu znajduje się kameralna sala kinowa na 38 miejsc, pełniąca funkcję kina studyjnego z możliwością prezentacji tematycznych bloków filmowych.

Uroczystość otwarcia uświetnił koncert „Filharmonia Dowcipu w komplecie” Waldemara Malickiego pod dyrekcją Bernarda Chmielarza.

Medal okolicznościowy z okazji otwarcia Wejherowskiego Centrum Kultury przyznano księdzu Arcybiskupowi, Tadeuszowi Gocłowskiemu, Marii Gajda-Kucharz, Głównemu Projektantowi z Arch-Studio z Opola, Jadwidze Bartnik, architektowi z Arch-Studio z Opola, Bartłomiejowi Kłosowi, Dyrektorowi Regionu Północnego Eiffage Budownictwo Mitex S.A., Andrzejowi Gordonowi, Dyrektorowi Grupy Kontaktów Eiffage Budownictwo Mitex, Piotrowi Skowronowi, Kierownikowi Projektu, Kazimierzowi Plocke, wiceministrowi Rolnictwa i Posłowi na Sejm RP, Ryszardowi Stachurskiemu, Wojewodzie Pomorskiemu, Mieczysławowi Strukowi, Marszałkowi Województwa Pomorskiego, Wojciechowi Szczurkowi, Prezydentowi Miasta Gdyni, Dorocie Grochalskiej, Kierownikowi WIGKiOŚ Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Stanisławowi Brzozowskiemu, Kierownikowi WIGKiOŚ UM w Wejherowie, Leszkowi Glazie, Przewodniczącemu Rady Miasta Wejherowa, Wojciechowi Kozłowskiemu, Zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa, Teresie Patsidis, radnej Rady Miasta Wejherowa, Teresie Skowrońskiej, radnej Rady Miasta Wejherowa, Pawłowi Formeli, radnemu Rady Miasta Wejherowa, Krzysztofowi Gajewskiemu, radnemu Rady Miasta Wejherowa, Zygmuntowi Hazuce, radnemu Rady Miasta Wejherowa, Henrykowi Jaroszowi, radnemu Rady Miasta Wejherowa, Henrykowi Kanczkowskiemu, radnemu Rady Miasta Wejherowa, Dariuszowi Kreftowi, radnemu Rady Miasta Wejherowa, Mirosławowi Lademannowi, radnemu Rady Miasta Wejherowa, Mieczysławowi Makuratowi, radnemu Rady Miasta Wejherowa.

 

Kultura wymaga odwagi działania, by talenty mogły się rozwijać.

Jako mieszkańcy Wejherowa, możemy być dumni, że miasto wzbogaciło się o bardzo nowoczesny obiekt o wysokich standardach technicznych, prezentujący bogatą i wszechstronną ofertę działań programowych, który zaspokajając potrzeby kulturalne mieszkańców Wejherowa, będzie także ważną placówką upowszechniania kultury na Pomorzu.

Pierwszy obejmuje salę widowiskową na prawie 400 osób. Pełnić ona będzie funkcję koncertową, teatralną, widowiskową i kinową wyposażoną w system 3D. W module tym znajdować się będą galerie wystawiennicze, sala konferencyjna i kawiarnia z zapleczem.

W drugim module zaplanowano dom kultury z bogatym zapleczem programowym dla dzieci i młodzieży, z pomieszczeniami przeznaczonymi na działalność sekcji artystycznych, pracowni i kół zainteresowań, na który składa się: sala prób chóru, teatru, muzyki, studio nagrań, animacji filmowej oraz pracownie plastyczne. W części podziemnej znajduje się garaż i pomieszczenia techniczne.

Nowe centrum kultury to dla potomnych wspaniały prezent i dar, z którego korzystać będą pokolenia. To dla nich, dla rozwoju intelektualnego i duchowego, czynimy to wszystko, to dla nich powstał ten obiekt.

Idea budowy nowego wielofunkcyjnego Centrum Kultury narodziła się podczas konsultacji społecznych w trakcie opracowywania Strategii Rozwoju Miasta na lata 2007 – 2012.

Poza własnymi środkami finansowymi, konkretną pomoc otrzymaliśmy ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Jest to największa i tak ważna dla mieszkańców inwestycja. Chodzi o to, aby w naszym mieście wiele się działo, aby dzieci i młodzież miały możliwości rozwoju swoich zainteresowań i talentów oraz mogły w godnych warunkach ciekawie spędzać czas. Kultura i rozrywka może okazać się również kołem zamachowym wejherowskiej gospodarki, jak to stało się w wielu miastach. Obecnie nie ma takich wystarczających możliwości z powodu braku odpowiedniego miejsca. Dlatego nowy obiekt WCK jest bardzo ważną inwestycją. Nowe centrum pozwoli realizować imprezy kulturalne i rozrywkowe na najwyższym poziomie. Obiekt będzie miał rangę regionalną.

Filharmonia Kaszubska została wybudowana u zbiegu ulic Sobieskiego i Dworcowej, w miejscu gdzie mieścił się stary budynek Wejherowskiego Centrum Kultury. Powstała nowoczesna wielofunkcyjna sala na prawie 400 osób o funkcji koncertowej, kinowej, teatralnej, widowiskowej i audytoryjnej. Po drugie powstał dom kultury o bardzo bogatym programie. Wykonane zostaną pracownie, pomieszczenia  i całe zaplecze domu kultury, w którym codziennie dzieci i młodzież będą mogły uczestniczyć w zajęciach.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH