Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 29.01.2020 r. imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Pierwsze posiedzenie kapituły MTK Biznesplan 2008

Pierwsze posiedzenie kapituły MTK Biznesplan 2008 10 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie kapituły, w którym wzięli udział inicjatorzy konkursu Leszek Glaza i Krzysztof Hildebrandt, dotychczasowi członkowie - przedsiębiorcy wejherowscy, kierownicy Urzędu Skarbowego - Krystyna Ligman, Powiatowego Urzędu Pracy - Leonid Lech i Zakładu Usług Społecznych - Jerzy Leszczyński, przedstawiciele Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni oraz Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie a także zwycięzcy poprzednich edycji konkursu. Po raz pierwszy stawili się też przedstawiciele pozostałych miast MTK, w tym wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi Janusz Wolański i wiceburmistrz Redy Janusz Molak. Konkurs, zainicjowany przez prezesa Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Wejherowie Leszka Glazę i prezydenta miasta Krzysztofa Hildebrandta, organizowany jest w b.r. po raz czwarty. Organizatorzy, zachęceni wynikami konkursu, czyli m. in. powstawaniem nowych firm, postanowił włączyć do idei pozostałe miasta Małego Trójmiasta Kaszubskiego. Gospodarze sąsiednich miast z zadowoleniem przyjęli tę inicjatywę, gdyż konkurs stanowi pomocną dłoń dla młodych ludzi rozpoczynających działalność gospodarczą. Dlatego tegoroczna edycja odbywa się pod patronatem MTK i otwarta jest dla osób zamieszkujących teren Wejherowa, Redy i Rumi. Przedstawiciele współorganizatorów konkursu - Rumi i Redy Przewodniczący kapituły Leszek Glaza omówił harmonogram tegorocznego Biznesplanu. Zaproponował też, by konkurs realizowany był równolegle w trzech miastach. Tak, aby kapituła nie preferowała uczestników konkretnego miasta.- Projekty osób z Rumi, Redy i Wejherowa powinny być oceniane osobno, ale według identycznych zasad. Oczywiście, włodarze każdego z miast w ramach swoich możliwości powinni wyznaczyć odpowiednią pulę nagród dla zwycięzców - zaproponował Leszek Glaza. - Wspólna będzie koordynacja przebiegu konkursu przez kapitułę, w skład której wchodzą samorządowcy i przedsiębiorcy z trzech miast. "Starzy" członkowie kapituły Przewodniczący Glaza zaproponował też, by każde z miast należycie nagłośniło konkurs, korzystając z właściwych mu środków przekazu (strony internetowe urzędów, biuletyny informacyjne itp.), kładąc przy tym nacisk na fakt, iż będzie to praktycznie ten sam konkurs dla trzech grup uczestników. Obie propozycje przewodniczącego zostały zaakceptowane przez kapitułę.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH