Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 21.01.2020 r. imieniny: Agnieszki, Jarosława, Nory
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Podatki bez zmian, a inwestycje rosną

Podatki bez zmian, a inwestycje rosną

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podjął decyzję, że wzorem lat ubiegłych, w 2019 roku w Wejherowie znów nie wzrosną stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłata za posiadanie psa. Pomimo tego rosną wydatki budżetu miasta, szczególnie na inwestycje.

Miejskie podatki w Wejherowie od sześciu lat są na tym samym poziomie, a niektóre stawki są nawet niższe. W 2019 r. nadal będą obowiązywały stawki z  2013 r., częściowo zmniejszone w 2017 r. Od 2011 roku nie zmienia się także stawka opłaty od posiadania psów.

Nie sięgamy głębiej do kieszeni wejherowian

- Przyszły rok może być trudny, jeśli chodzi o wzrost różnego rodzaju opłat, np. dużo mówi się o znacznym wzroście cen energii elektrycznej. Dlatego podjąłem decyzję, że podatki lokalne w Wejherowie w 2019 roku nie wzrosną. To nasza celowa polityka skierowana ku mieszkańcom. Pozostawiając stawki sprzed sześciu lat, stwarzamy warunki przyjazne mieszkańcom, a także dbamy o rozwój przedsiębiorczości lokalnej. – podkreśla prezydent Krzysztof Hildebrandt. – Pomimo tego, że nie sięgamy głębiej do kieszeni wejherowian,  stale wzrastają nasze wydatki budżetowe, zwłaszcza na inwestycje. Rozwój miasta i potrzeby mieszkańców finansujemy przede wszystkim, że zdobytych dotacji zewnętrznych i w bardzo ograniczonym stopniu z kredytów. Staramy się też oszczędnie gospodarować środkami publicznymi.

Skąd miasta bierze środki na rozwój?Wzrost wydatków, zwłaszcza inwestycji, jest oczywisty. W  kadencji 2015-2018 Wejherowo pozyskało ponad 50 mln zł dotacji zewnętrznych na inwestycje oraz działania nieinwestycyjne. Razem ze środkami zdobytymi przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta w latach poprzednich, jest to już ponad 100 mln zł dodatkowych środków wykorzystanych na rozwój miasta, który służy mieszkańcom.

Zadłużenie Wejherowa utrzymuje się na względnie niskim i bezpiecznym poziomie -  wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 roku wyniesie  26,5 %, a za maksymalny przyjmuje się 60%.

Wysokość miejskich podatków i opłat

Przypomnijmy, że roczne stawki podatku od nieruchomości wynoszą od 2013 r.: podatek od budynków mieszkalnych - 73 gr. od 1 mkw. powierzchni użytkowej, ale jeżeli jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta - 53 gr.

Od 2017 r. zmniejszyła się stawka podatku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, która wynosi 22,66 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej oraz stawka podatku za budynek zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,61 zł.

Podatek od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego wynosi 7,50 zł od 1 mkw. powierzchni. Podatek od gruntów mieszkalnych wynosi 45 gr. od 1 mkw. powierzchni, natomiast emeryci zapłacą 33 gr.

Nie zmienia się także roczna stawka podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Wejherowa.  Podatek od autobusów uzależniony jest od liczby miejsc siedzących. Stawka od autobusów spełniających normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV z liczbą miejsc mniejszą niż 22 wynosi 1,780 zł, spełniających normy ekologiczne EURO V - 900 zł, a od pozostałych autobusów - 1.830 zł. Stawka za pojazdy spełniające normy ekologiczne EURO II, EURO III, EURO IV z liczbą miejsc równą lub wyższą niż 22 miejsca wynosi  2.280 zł,  spełniających normy ekologiczne EURO V - 1.150 zł, a  od pozostałych autobusów - 2.320 zł.

Od 2011 roku nie zmieniła się stawka opłaty od posiadania psów, która wynosi 75 złotych rocznie od każdego psa.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH