Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
11°
poniedziałek, 28.09.2020 r. imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Pomoc w usuwaniu azbestu

Pomoc w usuwaniu azbestu
Przypominamy mieszkańcom miasta Wejherowa, że do dnia 31 stycznia 2019 r. należy przedłożyć w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie "Informację o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania" (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i czyszczenia instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 r., Nr. 8, poz.31)
 
Druki do pobrania na stronie www.bip.wejherowo.pl, lub w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca 195, Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. 104 (tel. 58 677 71 16).
 
 
Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania osób fizycznych, usuwających wyroby zawierające azbest z terenu administracyjnego miasta Wejherowa. Dofinansowanie polega na poniesieniu przez Gminę Miasta Wejherowa kosztów odbioru odpadów zawierających azbest (z terenu nieruchomości, na której się znajdują), transportu i  przekazania ich do unieszkodliwienia.
 
O dofinansowanie ubiegać się może osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do nieruchomości – budynku mieszkalnego, gospodarczego, lub innego obiektu, z którego usuwany będzie wyrób zawierający azbest, jest mieszkańcem miasta Wejherowa oraz nie zalega z podatkami i opłatami za daną  nieruchomość.
 
Ponadto zwracamy uwagę, iż demontażu wyrobów zawierających azbest z budynku mieszkalnego, gospodarczego lub innego obiektu nie wolno wykonywać we własnym zakresie. Demontażu może dokonać jedynie firma posiadająca stosowne zezwolenie.
 
Formularze wniosków o dofinansowanie dostępne na stronie www.bip.wejherowo.pl, lub w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca 195, Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. 104 (tel. 58 677 71 16).
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH