Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
29°
sobota, 8.08.2020 r. imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Porozumienie z wójtem gminy Wejherowo

15 września w ratuszu prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i wójt gminy Wejherowo Jerzy Kepka podpisali porozumienie wstępne dotyczące realizacji obowiązku szkolnego w zakresie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla sześciolatków. Włodarze uzgodnili, że zabezpieczą uczniom zamieszkałym na terenie sąsiedniej gminy naukę w roku szkolnym 2009/2010 w swoich szkołach podstawowych i gimnazjach tym dzieciom, które już rozpoczęły naukę w szkole znajdującej się na terenie sąsiedniej gminy w roku szkolnym 2008/2009 lub w poprzednich latach. Od roku szkolnego 2009/2010 nowe dzieci z terenu gminy nie będą przyjmowane do miejskich szkół i vice versa. Jednocześnie prezydent wyraził zgodę na przyjęcie do Zespołu Szkół nr 1 dodatkowo 4 dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie gminy Wejherowo pod warunkiem, że gmina zrefunduje miastu koszty kształcenia tych uczniów. W umowie zastrzeżono również, że w przypadku, gdy z powodu przyjęcia tej czwórki zajdzie potrzeba utworzenia dodatkowego oddziału szkolnego, to gmina i miasto wspólnie pokrywać będą po równi powstałe z tego tytułu koszty. Natomiast wójt gminy Wejherowo zobowiązał się zapewnić dzieciom i uczniom objętym porozumieniem, którzy mieszkają na terenie gminy, bezpłatny transport a także opiekę dla 6-latków w czasie przewozu ich na trasie dom-szkoła i szkoła-dom. Zarówno prezydent jak i wójt zobowiązali się również do przedłożenia projektów uchwał w tej sprawie swoim radom w celu ich uchwalenia. W tydzień później Rada Miasta Wejherowa stosowną uchwałą zobligowała prezydenta do zawarcia porozumienia końcowego z wójtem gminy Wejherowo.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH