Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
17°
wtorek, 11.08.2020 r. imieniny: Luizy, Włodzmierza, Zuzanny
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Powiew Weny 2019 - jeszcze tylko kilka dni na przesłanie prac
Powrót

Powiew Weny 2019 - jeszcze tylko kilka dni na przesłanie prac

Powiew Weny 2019 - jeszcze tylko kilka dni na przesłanie prac

Przypominamy, że tylko do 7 października br. można przesyłać prace do XIV edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta. Motto tegorocznego konkursu brzmi ,,Czas, to szansa dla wolności” (Lew Tołstoj).

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do debiutantów jak i dojrzałych autorów, mieszkających na terenie województwa pomorskiego. Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórców literatury, ujawnienie ich talentów oraz stworzenie możliwości publikacji najlepszych utworów. Konkurs rozgrywany jest w dwóch grupach wiekowych: A - od 16 do 19 lat oraz  B - od 20 lat. W grupie wiekowej „B” obowiązują dwie kategorie: proza i poezja. Natomiast w grupie wiekowej „A” obowiązuje tylko jedna kategoria, w której można przedstawiać utwory poetyckie lub prozatorskie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów literackich nawiązujących do motta konkursu w jednej z dwóch kategorii: I - Proza: gatunek dowolny - do 10 stron maszynopisu, II - Poezja: należy przedstawić 3 utwory poetyckie.

Nagradzane będą zwłaszcza nowoczesne rozwiązania leksykalne i interesujące formy poetyckie. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę. Motto konkursu ma stanowić dla autorów inspirację. Ich prace mogą bezpośrednio lub metaforycznie nawiązywać do tematu wolności, w tym do obchodów 30. rocznicy pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześnie nagradzane w innych konkursach ani publikowane.

Praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym - czcionką Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5). Musi być oznaczona godłem (innym niż w poprzednich konkursach), kategorią i grupą wiekową. Należy ją dostarczyć w 3 egzemplarzach maszynopisu oraz dodatkowo w wersji elektronicznej na dowolnym nośniku (organizator nie zwraca dostarczonych materiałów), lub przesłać pod adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kaszubska 14, 84-200 Wejherowo, z dopiskiem: ,,Powiew Weny” - w  terminie do 7 października 2019 roku (decyduje data wpływu do Organizatora). Do pracy w osobnej, zaklejonej kopercie, opatrzonej tym samym godłem, należy załączyć wypełniony Formularz konkursowy zawierający m.in. dane osobowe autora oraz stosowne zgody.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2019 roku. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa powołana przez Dyrektora biblioteki w składzie: Ewelina Magdziarczyk-Plebanek - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, teatrolog, kulturoznawca,  Michał Jeliński - Kierownik Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki w UM Wejherowo, Piotr Schmandt - pisarz, pracownik Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Daniel Odija - pisarz, dziennikarz, publicysta i animator kultury.

Nagrody finansowe funduje Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.  Nagrody rzeczowe Starosta Wejherowski Gabriela Lisius. Więcej szczegółów zawiera Regulamin konkursu.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH