Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 20.03.2019 r. imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

„Powiew Weny” po raz trzynasty

„Powiew Weny” po raz trzynasty

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie im. Aleksandra Majkowskiego ogłasza XIII Wejherowski Konkurs Literacki pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa. Motto tegorocznego konkursu brzmi: „Aby wypełnić ludzkie serce, wystarczy walka prowadząca ku szczytom” (Albert Camus).

Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest zarówno do debiutantów jak i dojrzałych autorów mieszkających na terenie województwa pomorskiego. Konkurs rozgrywany w dwóch grupach wiekowych: „A” -  od 16 do 19 lat oraz „B” – od 20 lat.

W grupie wiekowej „B” obowiązują dwie kategorie: proza i poezja. Zaś w grupie wiekowej „A” obowiązuje jedna kategoria, w której można przedstawiać utwory poetyckie lub prozatorskie. Nagradzane będą zwłaszcza nowoczesne rozwiązania leksykalne i interesujące formy poetyckie. Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs tylko jedną pracę

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów literackich nawiązujących do motta konkursu w jednej z dwóch kategorii:

I – Proza: gatunek dowolny – do 10 stron maszynopisu,

II – Poezja: należy przedstawić 3 utwory poetyckie.

Wymagania techniczne: praca musi być przygotowana w edytorze tekstowym, czcionka Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5).

Prace (oznaczone kategorią i grupą wiekową)  należy dostarczyć  w trzech egzemplarzach maszynopisu oraz dodatkowo na płycie CD lub przesłać pod adres: Miejska Biblioteka Publiczna 84-200, Wejherowo ul. Kaszubska 14 z dopiskiem: „Powiew Weny” - do 22 października 2018 roku (decyduje data wpływu do Organizatora).

Pracę konkursową należy opatrzyć godłem. Przez godło rozumie się słowo, logo, hasło maskujące właściwą tożsamość autora (inne niż w poprzednich edycjach konkursu, jeżeli autor brał w nich udział). Godłem należy podpisać również osobną kopertę z danymi osobowymi (imię i nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, telefon autora) i stosownymi zgodami. Koperta powinna być zaklejona.

Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześnie nagradzane w innych konkursach ani publikowane. Dla młodzieży przewiduje się nagrody rzeczowe, dla dorosłych – finansowe. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2018 roku

 

Więcej informacji na stronie: www.biblioteka.wejherowo.pl

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH