Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
wtorek, 20.04.2021 r. imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Powstanie łącznik 12 Marca-Reformatów z zagospodarowaniem podwórek
Powrót

Powstanie łącznik 12 Marca-Reformatów z zagospodarowaniem podwórek

Powstanie łącznik 12 Marca-Reformatów z zagospodarowaniem podwórek
Wjazd na posesje od strony ul. 12 Marca

Nowa inwestycja drogowa powstanie tym roku w Śródmieściu w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”. Na realizację zdania władze miasta pozyskały dofinansowanie unijne. Będzie to połączenie drogowe łączące ul. 12 Marca z ul. Reformatów wraz z zagospodarowaniem podwórek.

Jak wyjaśnia zastępca prezydenta miasta Beata Rutkiewicz dotychczas mieszkańcy tego kwartału ulic wjeżdżali do swoich posesji z deptaku – z ul. 12 Marca bardzo wąskim przesmykiem pomiędzy kamienicami, co jest rozwiązaniem uciążliwym i niebezpiecznym. Po wykonaniu tej inwestycji będą mieli dogodny dojazd z drugiej strony – z ul. Reformatów, jak również dogodne dojście do miasta z dwóch stron. Będzie to spokojny ciąg pieszo-jezdny z miejscami postojowymi.

Zakres inwestycji obejmuje budowę ulicy o długości ok. 130 mb i szerokości nawierzchni 5,5 metra z miejscami postojowymi wraz z odwodnieniem, oświetleniem, kanalizacją. Zostanie nasadzona zieleń, w tym lipy greenspire, ozdobne krzewy, trawy i byliny. Planowany termin odbioru przewidywany jest na koniec 2021 roku. Koszt realizacji wyniesie ponad 1,2 mln złotych. Projekt ten objęty jest dofinansowaniem unijnym.

- Ta inwestycja nie powinna być obecnie zbyt uciążliwa dla mieszkańców, gdyż przebicie będzie wykonywane w miejscu, z którego obecnie nikt nie korzysta. Trochę uciążliwości może pojawić się później przy pracach związanych z zagospodarowaniem podwórka i miejsc postojowych – informuje Beata Rutkiewicz.

Jest to pierwszy etap dużego projektu, który w kolejnym etapie będzie obejmował przebudowę parkingu przy ul. Reformatów oraz budowę ronda w ciągu tej ulicy. Rondo umożliwi dojazd do nowo powstałego Sądu Rejonowego i dojazd na parking przy ul. Reformatów od strony Urzędu Miejskiego.

Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT.

Projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” jest dofinansowany zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH