Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
12°
wtorek, 27.10.2020 r. imieniny: Iwony, Noemi, Szymona
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Pożegnanie odchodzącej na emeryturę Bożeny Kowalskiej
Powrót

Pożegnanie odchodzącej na emeryturę Bożeny Kowalskiej

Pożegnanie odchodzącej na emeryturę Bożeny Kowalskiej

W Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie 15 września podczas rady pedagogicznej odbyło się pożegnanie odchodzącej na emeryturę wieloletniej dyrektor oraz wicedyrektor szkoły Bożeny Kowalskiej.

W spotkaniu pożegnalnym uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt oraz zastępca prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, dyrektor szkoły Piotr Litwin, wicedyrektorzy, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt w imieniu mieszkańców podziękował Bożenie Kowalskiej za 36 lat pracy na rzecz szkoły i uczniów. - Całe życie zawodowe poświęciła Pani uczniom, wychowując kilka pokoleń młodych wejherowian i wyposażając swoich uczniów w niezbędne umiejętności. Dała się Pani poznać jako nauczyciel wspierający, wymagający i przyjazny dla swoich podopiecznych. Doświadczenie, posiadana wiedza i zaangażowanie w wykonywanie obowiązków miały znaczący wpływ na kształtowanie postaw i zachowań uczniów. Pełniąc funkcję Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2, Zespołu Szkół nr 2 i Gimnazjum nr 2, a następnie Wicedyrektora Zespołu Szkół nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 6 wykazała się Pani sumiennością, rzetelnością i odpowiedzialnością. Dbała Pani o najlepsze warunki do nauki i bezpieczeństwo uczniów oraz dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodszymi koleżankami i kolegami, nie odmawiając nikomu pomocy. Zasłużyła Pani na szacunek uczniów oraz nauczycieli, którzy mieli sposobność z Panią współpracować.

Uroczyste podziękowania złożyli również przedstawiciele szkoły wraz z pracownikami oraz uczniowie.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH