Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
środa, 3.06.2020 r. imieniny: Anatola, Leszka, Tamary
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Pożegnanie skarbnika

Podczas sesji prezydent Krzysztof Hildebrandt dziękując Pani Gizeli Hennig za wieloletnią pracę powiedział, że swoją odpowiedzialnością, praworządnością i głębokim zaangażowaniem przyczyniła się do rozwoju samorządu gminnego i rozwoju Grodu Wejhera.  - Dzięki Pani kompetencjom gospodarka finansowa miasta prowadzona była profesjonalnie. Swoją postawą i działalnością zasługuje Pani na najwyższe słowa uznania i szacunku - powiedział prezydent życząc emerytce pomyślności, zdrowia, radości oraz niewyczerpanej energii do korzystania z uroków życia. Wraz z życzeniami prezydent wręczył Pani Skarbnik bukiet kwiatów i obraz olejny z wizerunkiem ratusza. Swoje uznanie i podziękowanie zebrani wyrazili głośnymi oklaskami. Podziękowania dla zasłużonego pracownika  - Odchodzę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku - powiedziała Gizela Hennig dziękując włodarzom miasta, radnym, kierownikom wydziałów, dyrektorom jednostek organizacyjnych miasta oraz najbliższym współpracownikom za życzliwą współpracę na trudnym i nie zawsze docenianym odcinku. - Zapewniam, że zachowam we wdzięcznej pamięci nasze wspólne kontakty i życzę dalszych sukcesów w pracy zawodowej dla dobra naszego pięknego miasta i jego mieszkańców - dodała Pani Gizela. Gizela Hennig jest rodzoną wejherowianką. Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie a następnie ekonomię na Uniwersytecie Gdańskim. Posiada różne up-rawnienia m.in. biegłego rewidenta. Pracę zawodową rozpoczęła w 1960 roku w Wydziale Finansowym Powiatowej Rady Narodowej. Później przez 18 lat kierowała Wydziałem Finansowym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rumi, a następnie pełniła obowiązki głównego księgowego w gdyńskim Przedsiębiorstwie Robót Sanitarno-Porządkowych. Była też zastępcą dyrektora i głównym księgowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wejherowie, skąd w 1992 roku przeszła na stanowisko Skarbnika Miasta w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, gdzie pracowała do przejścia na emeryturę. (p)
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH