Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
16°
niedziela, 27.09.2020 r. imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego
Biuletyn Informacji Publicznej
Powrót

Przebudowa ul. Kopernika już od połowy października

Przebudowa ul. Kopernika już od połowy października

Za kilka tygodni rozpoczną się prace związane z modernizacją ulicy Kopernika w Wejherowie. W związku z rozpoczęciem inwestycji nastąpią utrudnienia w ru­chu kołowymi pieszym. Prosimy o zacho­wanie szczególnej ostrożności w miejscu prowadzonych robót.

Urząd Miejski w Wejherowie i wykonawca robót - firma Produkcja i Eksploatacja Kruszywa „Formella” dołożą wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia podczas prowadzenia prac budowlanych w tym rejonie, jednak są one nieuniknio­ne. Zakres prac jest rozległy i wiąże się z przejściowymi trudnościami. Liczymy na wyrozumiałość - budujemy dla mieszkańców!

Wykonawca planuje rozpoczęcie prac budowlanych w drugiej połowie października 2020 r. Jest to spowodowane  trwającymi procedurami i oczekiwaniem na - niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych - pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ponadto  do 15 października obowiązuje zakaz wycinki drzew ze względu na okres ochronny lęgowy ptaków.

 

Inwestycja prowadzona etapami

Jak mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, obecnie trwa uzgadnianie, m.in.  ze Starostwem Powiatowym, projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót.

- Projekt zakłada etapowanie prac – mówi  Beata Rutkiewicz. – W pierwszej kolejności będzie m.in. prowadzona budowa kanalizacji deszczowej, prace rozbiórkowe oraz przebudowane zostaną urządzenia podziemne. Wykonawca ma na uwadze przede wszystkim zminimalizowanie utrudnień dla mieszkańców, dlatego prace związane z budową ulicy i chodników prowadzone będą najpierw na jednej stronie ulicy - od ul. Sobieskiego w kierunku ul. 10 Lutego, a następnie na drugiej. Na każdym etapie robót, wykonawca umożliwi mieszkańcom i służbom komunalnym  dostęp do posesji - dojazd i dojście. Ograniczenia będą dla ruchu samochodów osób, którzy nie są mieszkańcami budynków położonych przy ul. Kopernika. Trzeba zaznaczyć, że wchodzimy w okres jesienno-zimowy, a więc tempo prac będzie dostosowane do warunków atmosferycznych, dlatego trudno określić jaki zakres prac zdążymy zrealizować  w tym roku.

Zakończenie wszystkich robót budowlanych przewidziano na połowę października 2021 r. Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, na które miasto Wejherowo zdobyło dofinansowanie ze środków unijnych.

 

Ulica z potencjałem

- Oczywiście cieszę się, że  rozpoczyna się remont ulicy Kopernika, jest to jedna z piękniejszych w Wejherowie ulic i jak zawsze podkreślałem – ulica z potencjałem. – mówi Rafał Szlas, radny Wejherowa. – Poza aspektem estetycznym, bo przy okazji tej inwestycji zrewitalizowane zostaną niektóre podwórka i ogródki przydomowe, są tu także kwestie związane z brakiem odpowiedniej infrastruktury – ulica była często zalewana.  Oczywiście taka budowa wiąże się z trudnościami dla mieszkańców, ale musimy uzbroić się w cierpliwość, niedługo będzie ładniej i bezpieczniej.


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH