Biuletyn Informacji Publicznej wersja
kontrastowa
14°
sobota, 30.05.2020 r. imieniny: Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
Biuletyn Informacji Publicznej
  • Strona główna
  • Przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne otwarte od 11 maja
Powrót

Przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne otwarte od 11 maja

Przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne otwarte od 11 maja

Od najbliższego poniedziałku przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Wejherowa wznawiają działalność.

Przedszkole Samorządowe nr 3 im. „Wesołej Ósemki”, Przedszkole Samorządowe nr 2 im. „Kubusia Puchatka” oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą otwarte od 11 maja zgodnie z decyzją rządu i wydanymi zaleceniami oraz wytycznymi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

- Najważniejsze jest oczywiście zapewnienie bezpośredniej i stałej opieki oraz bezpieczeństwa dzieciom podczas ich pobytu w przedszkolu, a pracownikom przedszkola – bezpieczeństwa w czasie wykonywania ich obowiązków - mówi zastępca prezydenta Wejherowa, Arkadiusz Kraszkiewicz. - Po szczegółowych i wnikliwych ustaleniach z dyrektorami, z uwzględnieniem wszelkich środków bezpieczeństwa, zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wytycznych Ministerstwa Zdrowia i  Ministerstwa Edukacji Narodowej, podjęliśmy decyzję, że przedszkola i oddziały przedszkolne  prowadzone przez Gminę Miasta Wejherowa będą otwarte już od poniedziałku.

Pierwszeństwo do skorzystania z zajęć opiekuńczych w szkole mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Rodzice lub opiekunowie prawni dziecka powinni złożyć pisemny wniosek do dyrektora danej placówki w Wejherowie o potrzebie zapewnienia opieki dziecku w oddziale przedszkolnym z co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem wraz z oświadczeniem obojga rodziców o zatrudnieniu ze wskazaniem miejsca pracy i konieczności pracy bezpośredniej.

Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków będą dostępne na stronach internetowych przedszkoli i szkół.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
ZUK Wejherowo - Zakład Usług Komunalnych
Wejherowskie centrum kultury
MOPS Wejherowo
WEJHEROWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO
WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH